of 59100 LinkedIn

Co Verdaas

Over Morgen is voor mij dé plek om mijn visie op gebiedsontwikkeling in de huidige realiteit breder te delen. Schakelen tussen schalen, dimensies in tijd en ruimte, uiteenlopende belangen, ik doe niks liever. Het zijn dus mooie tijden! Bij Over Morgen tref ik mensen met dezelfde passie. Mensen die zelfbewust en dienstbaar ergens induiken. Daar hoor ik graag bij! Gewoon, door mee te werken en doorwaadbare plaatsen te vinden.

co.verdaas@overmorgen.nl
06 43 26 40 85

LinkedIn

 • Lang leve onze fouten en mislukkingen

  Reageer

  AfbeeldingWoensdag 14 september had ik de eer moderator te zijn van de Nacht van de Leefomgeving in Pakhuis De Zwijger. Tijdens deze bijeenkomst werd de Balans van de Leefomgeving 2016 aangeboden aan Minister Schultz van het Ministerie van I&M.

 • Drie thema's voor gebiedsontwikkeling.

  Drie thema's voor gebiedsontwikkeling

  Reageer

  In de uiteenlopende projecten waar ik bij betrokken ben, ervaar ik de oprechte zoektocht van diverse overheden om – in de geest van de Omgevingswet – met de omgeving in dialoog te gaan en daadwerkelijk aan co-creatie te doen. Standaard recepten bestaan niet. Toch zie ik een paar thema’s steeds weer terugkomen: onzekerheid, vertrouwen en kapitaal.

 • De Omgevingswet: en nu?

  Reageer

  De nieuwe Omgevingswet is ook door de Eerste Kamer omarmd. De invoering ervan is dus een gegeven, al zal dat nog maar weinigen verrassen. De discussie over de implicaties van de Omgevingswet is natuurlijk al volop gaande: het raakt aan het juridisch instrumentarium, de digitale systemen, de organisatie, de cultuur, de bestuurlijke en politieke afwegingsruimte, et cetera.

 • Omgevingswet: impuls voor de lokale democratie

  Reageer

  Het kan bijna niemand zijn ontgaan, maar de Omgevingswet komt eraan. Door middel van symposia, zogeheten roadshows, artikelen, et cetera, wordt bij toekomstige gebruikers onder de aandacht gebracht wat de Omgevingswet gaat betekenen. Natuurlijk gaat het daarbij over het instrumentarium, de verdergaande digitalisering en de beoogde cultuurverandering. Niet dat je een cultuurverandering bij wet kunt afdwingen, maar door de dialoog hierover tijdig te starten, verhoog je in ieder geval de kansen dat gebruikers hier op zijn minst zelf bewuste keuzes in gaan maken.

 • Ruimtelijke ordening: de tijd van strepen en pijlen is voorbij

  Reageer

  Ruimtelijke ordening is een vak met vele gezichten. Het raakt aan ontwerpen, financiën, programma’s, wetten en instrumenten, processen, et cetera. Los van de vraag bij welke invalshoek u zich het meeste thuis voelt, voor mij is het ook altijd een dienstbaar vak geweest. Het gaat om het oprechte streven de samenleving tot dienst te zijn.  Het wegen van belangen in tijd en ruimte om daarmee tot de juiste keuzes te komen. Daarmee is het zeker geen neutrale bezigheid. Integendeel, de te wegen belangen en te maken keuzes zijn bij uitstek politiek geladen.

 • Duurzame 100: vergeet de macht niet!

  1 reactie

  Prachtig initiatief van Trouw: de duurzame top 100. Deze agendeert, signaleert, inspireert en biedt een prachtig podium aan mensen die zich inzetten voor een betere wereld. De top 100 biedt ook goed inzicht in het palet aan ideeën en bijdragen vanuit het bedrijfsleven, politiek en wetenschap.

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Argonstraat 28

6718 WT Ede

+31 (0) 318 624299

overmorgen.nl

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers