of 59232 LinkedIn

Planning Omgevingswet en daaraan gekoppelde wetgevingstrajecten

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

Op 16 juni jl. is het wetvoorstel Omgevingswet ingediend (dossiernummer 33962). Op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft Minister Schultz van Haegen op 1 oktober jl. de planning van dit wetsvoorstel en de daaraan gekoppelde trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingswetgeving en implementatie aan de Tweede Kamer gestuurd ( Kamerstukken II, 2014-2015, 33 118, nr. 17).

Aan het slot van de brief is een schematische weergave van de planning opgenomen. Deze kunt u hier raadplegen.

 

Uit de brief blijkt, dat de planning van de regering nog steeds is gericht op inwerkingtreding van het nieuwe stelsel in 2018. Het wetsvoorstel Omgevingswet zal in 2014 en 2015 worden behandeld in de Tweede Kamer. Ten behoeve van die behandeling zal de Minister nog een brief aan de Tweede Kamer sturen, waarin de hoofdkeuzes in de uitvoeringsregelgeving (de AMVB’s) worden toegelicht. Tevens zullen in het voorjaar van 2014 één of meer technische briefings over de uitvoeringsregelgeving worden verzorgd.

In de totale planning van de stelselherziening zijn de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het sluitstuk in de regelgeving en daarmee bepalend voor de doorlooptijd en de inwerkingtreding.

 

De planning van aanverwante wetsvoorstellen, zoals de Wet Natuurbescherming, VTH, bodem, geluid en grondeigendom komt ook aan de orde in de brief. Uit de brief blijkt, dat de behandeling van de wetsvoorstellen Wet Natuurbescherming en Wet VTH gewoon doorgaat. Wel zal de inhoud van deze wetsvoorstellen, zoals die luiden nadat die door het parlement zijn aangenomen, opgenomen worden in de Omgevingswet, zodat die op de datum van inwerkingtreding onderdeel vormt van het nieuwe stelsel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding