of 59236 LinkedIn

Gevolgen PAS voor bestemmingsplannen

Reageer
 

Met de PAS verandert er in formele zin niets ten opzichte van de huidige situatie voor de plantoets bij bestemmingsplannen. Daarmee beoogt de Staatssecretaris de zorgen bij mede-overheden over de gevolgen van de PAS voor bestemmingsplannen weg te  nemen. Dat blijkt uit een brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 3 juli 2014.

In deze brief stelt de Staatssecretaris onder meer dat in de huidige wettelijke regeling en de PAS, zoals die in de praktijk is ontwikkeld,  de toestemmingverlening voor concrete projecten en andere handelingen centraal staat, naast vermindering van de stikstofbelasting en natuurherstel. Niet is beoogd voor reguliere bestemmingsplannen in de PAS een voorziening te treffen en reservering van ontwikkelingsruimte mogelijk te maken.  Op grond van artikel 19j Nbw 1998 en artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn zal  daarom volgens de Staatssecretaris nog steeds een plantoets moeten worden uitgevoerd.

 

Uit de brief blijkt dat er in enkele gevallen wel een relatie kan zijn met de PAS.  Als uit de plantoets blijkt dat de stikstofdepositie toeneemt, zal uit de passende beoordeling moeten blijken dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. Daarbij kunnen maatregelen worden ingezet. Volgens de Staatsecretaris staat de geldende wettelijke regeling inzake de PAS, noch het bij de Eerste Kamer aanhangige voorstel tot wijziging van de Nbw 1998 (programmatische aanpak stikstof, EK 33 669) eraan in de weg bij de plantoets de stikstofdepositie van nieuwe functies en stikstofdepositie van beëindigde functies te salderen. Voorzover in het bestemmingsplan voorziene ontwikkelingen samenvallen met concrete prioritaire projecten of andere handelingen voor de toestemmingverlening waarvoor in het geldende programma aanpak stikstof ontwikkelingsruimte is gereserveerd, kan op dat punt bij de plantoets gebruik worden gemaakt van de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het programma aanpak stikstof, aldus de Staatssecretaris. In zoverre kan  het programma aanpak stikstof, al is dat als zodanig niet bedoeld voor plannen, de plantoets vereenvoudigen, zo stelt de Staatssecretaris.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding