of 59232 LinkedIn

De Ladder voor duurzame verstedelijking: ook bij afwijkingsbevoegdheid

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 18 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2202

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen dient in de plantoelichting de ladder voor duurzame verstedelijking te worden doorlopen (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro).

Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van 18 juni 2014 blijkt, dat als een afwijkingsbevoegdheid wordt opgenomen in een bestemmingsplan die erin voorziet om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet kan worden doorgeschoven naar het moment waarop van de afwijkingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt.

Hiermee trekt de Afdeling de in de uitspraak van 5 februari 2014 ingezette lijn door. In deze uitspraak had de Afdeling al overwogen dat bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan door de raad inzicht moet worden gegeven in de vraag of:

- binnen de planperiode met een regionale behoefte aan de mogelijk te maken ontwikkeling rekening moet worden gehouden en

- deze ontwikkeling in het licht van de overige in artikel 3.1.6, tweede lid, Bro geformuleerde voorwaarden binnen het plangebied zal kunnen worden gerealiseerd.

Datzelfde geldt dus ook voor afwijkingsbevoegdheden. Dat betekent dat de ladder voor duurzame verstedelijking al in de toelichting van het bestemmingsplan, waarin de afwijkingsbevoegdheid is opgenomen, moet worden doorlopen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding