of 59250 LinkedIn

Bestemmingsplannen en parkeernormen

Reageer

Afbeeldingmr. J.H. Meijer (Jan Hein)

 

ABRvS 19 augustus 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2634
Hoe zit het ook alweer met een bestemmingsplan en de parkeernormen? In deze uitspraak legt de Afdeling dat nog eens duidelijk uit. Op 28 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458) in werking getreden. Voor bestemmingsplannen die zijn vastgesteld vóór 28 november 2014 en die niet zelf voorzien in parkeernormen, kan voor de parkeernormering nog gebruik worden gemaakt van de parkeernormen (zo)als die zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2018.

Voor bestemmingsplannen die zijn vastgesteld ná de inwerkingtreding van de Reparatiewet, geldt dat voor de parkeernormering geen gebruik kan worden gemaakt van de gemeentelijke bouwverordening, dus ook niet meer tot 1 juli 2018.


Als een dergelijk bestemmingsplan (vastgesteld ná inwerkingtreding van de Reparatiewet) geen parkeernormen bevat, kan bij een aanvraag om omgevingsvergunning niet worden getoetst of wordt voldaan aan door de raad vastgestelde parkeernormen.


Dit laat onverlet, zoals ook uit de uitspraak blijkt, dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan, ook als hij een bestemmingsplan vaststelt zonder parkeernormen, wel aandacht mag besteden aan de vraag of bij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling kan worden voorzien in voldoende parkeerbehoefte. Alleen normaal gesproken is het een stuk praktischer om die parkeerbehoefte tot uitdrukking te laten brengen in parkeernormen, en daartoe dus ook parkeernormen op te nemen in het bestemmingsplan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding