of 59232 LinkedIn

Ruilakte landinrichtingsproject Olst-Wesepe gepasseerd

Reageer

AfbeeldingHet ruilplan Olst-Wesepe is samen met de eigenaren opgesteld. Mede daardoor kent het plan een groot draagvlak.

 

Op 23 april is de ruilakte van het landinrichtingsproject Olst-Wesepe gepasseerd. Voorafgaand aan het zetten van de handtekeningen werd geanimeerd teruggeblikt op het proces. Tijdens deze terugblik kwam duidelijk naar voren dat het ruilplan samen met de eigenaren is opgesteld.

Participatie is het toverwoord gebleken, het plan kent een groot draagvlak. Het project is snel uitgevoerd. De voorzitter, Henk (H.D.) Haan, en secretaris (P.F.M.) Niens hebben namens alle 666 eigenaren in het gebied de handtekening onder de ruilakte gezet. Na ondertekening van de akte door notaris Mark (M.M.M.) Oors was de juridische overdracht van 2393 percelen een feit.

 

Resultaten

In het projectgebied (4073 ha), gelegen tussen Olst en Heeten, is in totaal 800 hectare geruild. Door waar mogelijk de huiskavels te vergroten, hebben de agrariërs in het gebied hun gronden dichter bij de boerderij gekregen. De oppervlakte van de gemiddelde huiskavel is toegenomen van 19 ha naar 22 ha. Ook zijn veldkavels dichter bij de bedrijfsgebouwen toegedeeld en is het aantal veldkavels met 33% afgenomen, van gemiddeld 3 naar 2 veldkavels per bedrijf. Hierdoor is er minder landbouwverkeer op de openbare weg noodzakelijk, wat positief is voor de verkeersveiligheid. Bovendien stijgt het economisch rendement van het bedrijf doordat de werkzaamheden direct naast of dichterbij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Voor veel bedrijven bestond de mogelijkheid om extra grond toegedeeld te krijgen. Gemiddeld zijn de bedrijven met 3 hectare vergroot.

In het plan is ook de grondverwerving van een tweetal fietspaden; Bleerspad en Zonnebergerdijk, gerealiseerd en is een strook langs de Weseperweg vrijgemaakt. Deze strook is bedoeld om in de toekomst bomen te planten. Voor waterschap Groot Salland is in het landinrichtingsgebied 42 hectare grond beschikbaar gekomen voor het aanleggen van waterbergingen. Hiermee het gebied Olst-Wesepe voorbereid op de toekomst.

 

Rolverdeling

De Uitvoeringscommissie Olst-Wesepe is in opdracht van de Provincie Overijssel verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsplan en de nieuwe verkaveling. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de agrarische sector, gemeenten en waterschap. De Provincie Overijssel verzorgt het secretariaat en begeleidt de uitvoering. Het Kadaster adviseert de commissie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster