of 59236 LinkedIn

Kadastergegevens over maatschappelijk vastgoed ondersteunen Rekenkamer Zeeland

Reageer

Scholen, ziekenhuizen, bibliotheken: provincies hebben veel vastgoed in eigendom. Daar is veel gemeenschapsgeld mee gemoeid. De Rekenkamer Zeeland heeft als taak om het beleid van de provincie Zeeland te controleren. Voor de inventarisatie van het provinciale vastgoed heeft de Rekenkamer gebruik gemaakt van de eigendoms- en vastgoedgegevens van het Kadaster.

AfbeeldingDe Rekenkamer Zeeland doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid dat de provincie Zeeland voert. Om inzicht te krijgen in het vastgoedbeleid heeft de Rekenkamer het Kadaster gevraagd een inventarisatie uit te voeren.

 

Inventarisatie grond- en vastgoedeigendom

Het Kadaster heeft de informatie gebundeld in een overzichtelijke vastgoedrapportage. Deze bevat zowel kenmerken van het vastgoed, als eigenschappen van onbebouwde grond. Voor het vastgoed onder meer de gebruiksfunctie, de vloeroppervlakte, de pandstatus en het bouwjaar. Voor de gronden in eigendom heeft het Kadaster afzonderlijke deelkaarten gemaakt, waarop direct te zien is waar deze percelen binnen de provincie liggen.

 

Actief en efficiënt vastgoedbeheer

De inventarisatie stelt de Rekenkamer in staat om het gesprek aan te gaan met de provincie Zeeland. Niet alleen over de volledigheid van de provinciale administratie, maar ook over vastgoed dat in de rapportage opvalt. Zo kan een bepaald type gebruik bovengemiddeld veel voorkomen: onderwijs, zorg of cultuur. De Rekenkamer kan de huidige vastgoedvoorraad vergelijken met de maatschappelijke behoefte. Hierdoor kan de provincie gerichter omgaan met de aan- en verkoop van haar maatschappelijk vastgoed en passende keuzes maken: moeten we het gebruik van sommige vastgoedobjecten veranderen, op welke plaatsen moeten we objecten afstoten of juist aantrekken? Ligt ons vastgoed wel handig gespreid?

 

Onafhankelijk, betrouwbaar en rechtszeker

Het Kadaster is een onafhankelijke partij die vastgoed- en geografische informatie registreert. Deze informatie is betrouwbaar en rechtszeker. Voor iedereen, voor elk project, voor elk gebied. 

 

www.kadaster.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster