of 59232 LinkedIn

"Expertise verkavelen behouden bij het Kadaster"

Reageer

Bij verkavelen (het ruilen van gronden) waren in Nederland in veel gevallen drie partijen betrokken: de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het Kadaster. Maar DLG houdt in 2015 op te bestaan. Om te voorkomen dat kennis verloren gaat, brengt het Kadaster de expertise over verkavelen bijeen. De drie partijen spraken elkaar in de zomer van 2014.

Afbeelding

 

Groeiende agrarische bedrijven, de ontwikkeling van natuur, het bergen van water, de aanleg van recreatiegebieden, wegen of windmolenparken. Er gebeurt steeds meer in de groene ruimte, terwijl Nederland even groot blijft. Hierdoor krijgen verschillende belangen meer en meer met elkaar te maken. Een goede verdeling van schaarse ruimte wordt daarmee een steeds grotere puzzel.

 

Zorgen over versnippering

Gelukkig heeft Nederland een lange traditie van verkavelen: het ruilen van grond zodat alle betrokkenen beter af zijn. Verkavelen is sinds jaar en dag het werk van LTO, DLG en het Kadaster. Vanaf maart 2015 houdt DLG op te bestaan. Het begeleiden van verkavelingsprocessen wordt overgenomen door de provincies, die ook 400 DLG-medewerkers in dienst nemen. “Hoe de provincies hun nieuwe taak vorm en inhoud gaan geven, daarover is nog geen duidelijkheid”, zegt Erica Slump, directeur van DLG. Ook Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord, is bezorgd: “Versnippering van beleid en deskundigheid lijkt me geen goede zaak.”

 

Grote publieke opgaven

Mede om deze reden investeert het Kadaster in het bijeenbrengen van alle expertise over verkavelen. “Er liggen grote publieke opgaven, op het gebied van bijvoorbeeld natuur, infrastructuur, waterbeheer”, zegtBert Hoeve vanhet Kadaster. “Daarnaast zien we dat de gronden van agrariërs vaak versnipperd liggen. We willen alle betrokken partijen helpen om goede, toekomstbestendige plannen voor een gebied te maken. Vooral overheden weten niet welke stappen gezet moeten worden om bij hun gewenste toekomstbeeld te komen.”

 

Deskundigheid procesbegeleiding

Door de ontwikkeling van een gebied als geheel te bekijken, is meer mogelijk. Schenk noemt het voorbeeld van het mislukte Noord-Hollandse project Wieringerrandmeer. De provincie Noord-Holland kocht hiervoor550 hectarelandbouwgrond waar ze nu weinig aan heeft. “Je kunt die hectaren benutten om een proces op gang te brengen. Zo bevinden zich bij het Naardermeer agrarische bedrijven die daar eigenlijk niet meer passen. Met de grond in Wieringen heeft de provincie aan deze bedrijven iets te bieden. De praktijk wijst uit dat voor zo’n proces wel deskundigheid nodig is.”

 

Landelijke en stedelijke verkaveling

“Ik ben blij dat het Kadaster het initiatief neemt om expertise op landelijk niveau te behouden”, zegt Slump. Een aantal DLG-deskundigen gaat over naar het Kadaster. Zij ondersteunen bij het verder ontwikkelen van ‘Verkavelen voor Groei'. Bij deze methode maken belanghebbenden in een gebied zelf samen het verkavelingsplan. Maar ook stedelijke herverkaveling valt binnen de kennisbreedte, aldus Hoeve: “Het Kadaster wil als expertisecentrum alle aspecten van verkavelen borgen en doorontwikkelen.”

 

www.kadaster.nl/verkavelen 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster