of 59221 LinkedIn

Crisis heeft sterker effect op woningmarkt dan op markt nieuwbouwgrond

Reageer

AfbeeldingHet Kadaster en het Economisch Instituut voor de Bouw onderzochten de ontwikkelingen op de markt voor nieuwbouwgrond in de periode 1993-2013. Het beeld is divers.

Waar op de woningmarkt een duidelijke afname van het aantal verkopen en dalende prijzen zijn waar te nemen, is het beeld op de markt voor nieuwbouwgrond meer divers. Die conclusie trekt het Kadaster op basis van onderzoek naar de markt voor nieuwbouwgrond over de jaren 1993-2013.

Het Kadaster bracht in het onderzoek 2 transactiestromen in beeld: verkopen van nieuwbouwgrond van gemeenten en commerciële partijen aan particulieren en verkopen van gemeenten aan commerciële partijen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gebruikte de informatie van het Kadaster voor onderzoek naar de ontwikkelingen op de markt voor nieuwbouwgrond. Het instituut maakte de resultaten vandaag bekend.

 

Verkoop van nieuwbouwgrond aan particulieren

 

  • Het aantal verkopen in de jaren 2005-2007 kent hetzelfde hoge niveau als in jaren ’90. Het aantal aangekochte vierkante meters is echter gedaald. Dit komt doordat percelen voor nieuwbouw kleiner zijn geworden: -25 m2 in 20 jaar tijd. 
  • De gemiddelde grondprijzen die particulieren hebben betaald voor nieuwbouwgrond zijn over de gehele periode 1993-2013 sterk gestegen. Kleinere percelen (<250 m2) zijn in 20 jaar tijd 5 keer zo duur geworden. Voor grotere percelen was de prijsstijging kleiner. De prijzen zijn sinds de crisis weer gedaald (-12 procent voor kleine percelen).

 

Verkoop van nieuwbouwgrond aan commerciële partijen

 

  • Sinds de crisis zien we een sterke toename van aantallen verkopen van kleinere percelen (< 250 m2) van gemeenten aan commerciële partijen. Het aandeel verkopen van kleine percelen is gestegen van 27 procent in 2008 tot 66 procent in 2013. Grotere percelen worden steeds minder vaak verhandeld. 
  • De kleinere percelen (< 250 m2) die commerciële partijen van gemeenten kochten, zijn sinds de crisis licht in prijs gedaald. De prijzen van grotere percelen zijn na de crisis daarentegen op niveau gebleven.

 

Meer weten?

De volledige rapportage van het Kadaster vindt u hieronder. Het rapport van het EIB vindt u op de website van het EIB

 

Download hier de volledige rapportage

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingPostbus 9046

7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110

7311 KZ  Apeldoorn

T (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meer nieuws

Stedelijke Herverkaveling

DOSSIERS

Stedelijke ontwikkelingen

Whitepapers

Het Kadaster