of 59142 LinkedIn

Teun Verstappen

Advocaat

 

“Complexe projecten waarin verschillende, uiteenlopende belangen en ruimtelijke ordenings- en milieuvraagstukken samenkomen, hebben mijn bijzondere interesse.”

 

Expertise(s)

  • Agrarisch recht
  • MilieurechtRuimtelijke ordening

 

Specialisaties

  • Ruimtelijk bestuursrecht
  • Milieueffectrapportage
  • Waterrecht

Lees meer

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 333
E-mail: t.verstappen@hekkelman.nl

  • Relativiteit en de plan-m.e.r.: een nieuwe koers?

    Reageer

    AfbeeldingDe Raad van State heeft in een uitspraak van juni van dit jaar uitgemaakt wie een beroep kan doen op schending van de verplichting (op grond van de Natuurbeschermingswet 1998) om een passende beoordeling op te stellen en de daarmee samenhangende verplichting (op grond van de Wet milieubeheer) een plan-m.e.r. te maken bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In die zaak ging het om uitleg van het relativiteitsvereiste. In een eerder blog heb ik deze uitspraak besproken en toegelicht. De uitspraak van de Raad van State van 26 augustus 2015 (zaaknummer 201502333/1/R6) maakt een aanvulling nodig.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Blijf op de hoogte!

Volg de actuele ontwikkelingen via onze blogs

Agrarische zaken.

Bloggers

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier

Whitepapers