of 59180 LinkedIn

Teun Verstappen

Advocaat

 

“Complexe projecten waarin verschillende, uiteenlopende belangen en ruimtelijke ordenings- en milieuvraagstukken samenkomen, hebben mijn bijzondere interesse.”

 

Expertise(s)

 • Agrarisch recht
 • MilieurechtRuimtelijke ordening

 

Specialisaties

 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieueffectrapportage
 • Waterrecht

Lees meer

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 333
E-mail: t.verstappen@hekkelman.nl

 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 1 toepasselijkheid Natura 2000-plantoets

  Reageer

  AfbeeldingDe komende weken zal ik bloggen over de ins en outs van de Natura 2000-plantoets. Deze verplichte Natura 2000-plantoets is aan de orde bij de vaststelling van (onder meer) een bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. De Natura 2000-plantoets is complex en levert in de praktijk veel vragen en beperkingen op. De relevantie van de Natura 2000-plantoets is groot. Een bestemmingsplan komt voor vernietiging in aanmerking, indien de Natura 2000-planoets niet goed is uitgevoerd. Herstel van dit gebrek zal vaak niet mogelijk zijn.

   

  In het eerste deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag op welke ruimtelijke plannen de Natura 2000-plantoets van toepassing is. Voordat ik hieraan toekom, zet ik hieronder heel kort het juridisch kader uiteen. 

 • Relativiteit en de plan-m.e.r.: een nieuwe koers?

  Reageer

  AfbeeldingDe Raad van State heeft in een uitspraak van juni van dit jaar uitgemaakt wie een beroep kan doen op schending van de verplichting (op grond van de Natuurbeschermingswet 1998) om een passende beoordeling op te stellen en de daarmee samenhangende verplichting (op grond van de Wet milieubeheer) een plan-m.e.r. te maken bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In die zaak ging het om uitleg van het relativiteitsvereiste. In een eerder blog heb ik deze uitspraak besproken en toegelicht. De uitspraak van de Raad van State van 26 augustus 2015 (zaaknummer 201502333/1/R6) maakt een aanvulling nodig.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Blijf op de hoogte!

Volg de actuele ontwikkelingen via onze blogs

Agrarische zaken.

Bloggers

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier

Whitepapers