of 59250 LinkedIn

Rachid Benhadi

Advocaat

Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is (zowel voor als achter de schermen) betrokken bij projecten waar doorgaans politiek en maatschappelijk veel om te doen is. Enkele voorbeelden zijn de realisatie van bedrijventerreinen of woningen in of nabij beschermde natuurgebieden, de realisatie van woningbouw in de nabijheid van industrie, de realisatie van windparken en ontgrondingen.

Rachid is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Cliënten waarderen zijn specialistische kennis die hij praktisch en oplossingsgericht weet in te zetten. Snel en efficiënt handelen zijn kenmerkend voor hem. Rachid deelt zijn kennis en kunde graag met anderen. Hij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast schrijft hij een proefschrift over geluidsvraagstukken in het omgevingsrecht.

 

024 - 382 84 48 / 06 - 13 73 69 52

r.benhadi@hekkelman.nl

 

Lees meer

 • Hoge Raad hakt knoop door over legessanctie, Tweede Kamer nu aan zet

  Reageer
  AfbeeldingDe Hoge Raad heeft op 17 november 2017 een belangrijk arrest gewezen over de legessanctie (artikel 3.1 lid 4 van de Wro). De legessanctie komt er in de kern op neer dat (de heffingsambtenaar van) een gemeente geen leges mag 'invorderen' voor de beoordeling van bouwaanvragen en/of omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik indien het bestemmingsplan (waaraan getoetst moet worden) ouder is dan 10 jaar (en niet tijdig door de raad een verlengingsbesluit is genomen). In de praktijk ontstond, kort samengevat, discussie over de vraag over de uitleg van het in artikel 3.1 lid 4 van de Wro gebezigde begrip 'invordering'. Moet dit begrip zo worden uitgelegd dat (de heffingsambtenaar van) een gemeente wel leges mag heffen, maar niet mag invorderen? Het antwoord op deze vraag is voor de praktijk van groot belang.
 • Actualiteiten geluid

  Reageer

  AfbeeldingEerder dit jaar besprak ik op de actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht de actualiteiten op het gebied van geluid. Naar aanleiding van die actualiteitendag heb ik een artikel geschreven. In dit artikel worden de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') behandeld die betrekking hebben op het aspect geluid en de wijze waarop dit milieuaspect doorwerkt in de planologische en milieubesluitvorming. De nadruk ligt hierbij op de uitspraken die in 2016 zijn verschenen.

 • Gezoneerd industrieterrein en maatwerkvoorschriften

  Reageer

  AfbeeldingKunnen aan een buiten een gezoneerd industrieterrein (nr. 1 in onderstaande afbeelding) gelegen inrichting (nr. 4 in onderstaande afbeelding) maatwerkvoorschriften worden opgelegd waarmee die inrichting wordt verplicht om ter plaatse van de op het gezoneerde industrieterrein gelegen bedrijfswoningen (nr. 3 in onderstaande afbeelding) te voldoen aan de in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidgrenswaarden? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Afdeling van 10 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2182). De Afdeling beantwoordt deze vraag ontkennend. De overwegingen van de Afdeling overtuigen mijns inziens niet.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Nieuw: Vastgoed nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?

 

Meld u dan hier aan.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier