of 59100 LinkedIn

Kees van Helvoirt

Advocaat

Kees van Helvoirt is gespecialiseerd in de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Van zijn voorliefde voor het landelijk gebied heeft hij zijn vak gemaakt. Kees woont en leeft in het landelijk gebied en kent het als geen ander. Hij kent de partijen, hun belangen en wat hen beweegt.

 

Kees is in de periode 1997 – 2000 werkzaam geweest als rentmeester, waarbij hij met name particuliere grondeigenaren heeft geadviseerd en begeleid bij onteigeningszaken, pachtzaken en het beheer van onroerende zaken. In de periode 2000 – 2004 is Kees bij meerdere gemeentes werkzaam geweest als extern RO-jurist en grondzakenadviseur. Sinds 2004 is Kees advocaat en heeft hij zich verder gespecialiseerd in grondzaken en grondbeleid.

 

Kees van Helvoirt treedt op voor gemeenten, agrariërs, rentmeesters, onteigeningsrechtdeskundigen, terreinbeherende organisaties, landgoederen, jagers, Fauna- en Wildbeheereenheden en accountants. Hij is pragmatisch, goed bereikbaar en in staat om dingen snel te regelen.

 

024 - 382 83 28 / 06 - 16 73 69 48 / k.van.helvoirt@hekkelman.nl

 

Lees meer


 

  • Geen rente verschuldigd over teveel ontvangen voorschot onteigeningsschadeloosstelling

    Reageer

    AfbeeldingOnteigening geschiedt doorgaans via een vervroegde onteigeningsprocedure. Samengevat komt die procedure erop neer dat eerst de (vervroegde) onteigening wordt uitgesproken en dat vervolgens verder wordt gediscussieerd over de onteigeningsschadeloosstelling. In het vonnis, waarbij de vervroegde onteigening wordt uitgesproken, stelt de rechter het voorschot op de schadeloosstelling vast. Het voorschot wordt in beginsel vastgesteld op 90% van de door de onteigenende overheid in de onteigeningsdagvaarding aangeboden schadeloosstelling (zie artikel 54i lid 2 Ow). Dit voorschot moet worden uitgekeerd nog vóór het moment dat de eigendom door (vervroegde) onteigening overgaat op de onteigenende overheid.

  • Onteigening in de Omgevingswet toch met tussenkomst rechter

    Reageer

    AfbeeldingIn het conceptwetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom is geregeld dat een eigenaar van een perceel dat genomineerd is om te worden onteigend toegang heeft tot de rechter. Daarvoor moet de betreffende eigenaar beroep bij de bestuursrechter instellen tegen de onteigeningsbeschikking (dit is het besluit van bijvoorbeeld een gemeente om bepaalde percelen te onteigenen).

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Blijf op de hoogte!

Volg de actuele ontwikkelingen via onze blogs

Agrarische zaken.

Bloggers

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier

Whitepapers