of 59236 LinkedIn

Besluit tot niet vaststellen exploitatieplan

Reageer

AfbeeldingGraag vragen wij uw aandacht voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 12 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4045). In deze zaak is een bestemmingsplan vastgesteld met daarin opgenomen een wijzigingsbevoegdheid. Appellanten voeren aan dat ten onrechte geen exploitatieplan is vastgesteld voor de gronden waarop de wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft.

Aan de orde komen de vragen 1) had appellant bezwaar moeten indienen tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en 2) wat de strekking is van artikel 6.12 lid 2 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: “de Wro”).

 

Essentie

1) Op het besluit tot het niet vaststellen van het exploitatieplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “de Awb”) niet van toepassing. Het indienen van bezwaar is niet nodig omdat ingevolge artikel 8.3, vierde lid, van de Wro voor de mogelijkheid van beroep en de behandeling van en uitspraak op een beroep de gelijktijdig bekendgemaakte besluiten omtrent vaststelling van een exploitatieplan en de vaststelling van een bestemmingsplan als één besluit worden aangemerkt.

2) Het opnemen in het bestemmingsplan van een wijzigingsbevoegdheid is niet hetzelfde als het realiseren van aangewezen bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Artikel 6.12 lid 2 en 4 Wro heeft geen betrekking op de bevoegdheid om een wijzigingsplan vast te stellen maar op het wijzigingsplan als zodanig. Pas wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om het wijzigingsplan vast te stellen, komt de verplichting om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen aan de orde.

 

Lees meer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Nieuw: Vastgoed nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?

 

Meld u dan hier aan.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier