of 59236 LinkedIn

Woonvisie: woning(ver)bouw leeft in Midden-Limburg

Reageer

Regionale Structuurvisie trekt volle zalen

De belanghoudersavond op woensdag 2 juli jl bewees maar weer eens dat een regionale structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving wel degelijk volle zalen trekt. Ruim 70 geïnteresseerden waren van de partij; ambtenaren, bestuurders, gedeputeerde, leden provinciale staten, corporaties, makelaardij, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsaanbieders. In de herfst van vorig jaar hebben we dit ook al mogen meemaken. Daarmee waren alle stoelen bezet om deelgenoot te zijn van het uiteindelijke resultaat.

Dat resultaat is op een vlotte en bestuurlijk constructieve wijze tot stand gekomen. Niet zozeer het rapport is zo bijzonder, veeleer de handelwijze die er in wordt beschreven. De 7 gemeenten in de regio hebben met de structuurvisie een afwegingsmechanisme beschikbaar gekregen om meer regie te kunnen voeren op de nieuw- en verbouw.

 

Bij dreigend onweer toch heldere luchten creëren

In een regio waar enkele gemeenten de komende jaren met krimp te maken krijgen, anderen daar op termijn tegenaan lopen en centrumgemeente Roermond nog decennialang kan groeien, is het niet eenvoudig een eenduidige en uniforme strategie te ontwikkelen. Door de verbinding van procesleiding en inhoudelijke expertise is het gelukt om tot resultaat te komen. De jarenlange tegengestelde belangen tussen de stad Roermond en de plattelandsgemeenten stond regionaal samenwerken vaak in de weg. Dat tij is de afgelopen tijd gekeerd. De regio functioneert veel meer als één woningmarkt. Reden dat we de gemeenten vanuit de regiogedachte voorgesteld hebben elkaar iets te gunnen. Elke gemeente heeft zijn eigen woonkwaliteiten. Benut die en ga uit van de kracht ervan. Het is aan de gemeenten die kansen ook te verzilveren. Lukt dit minder, dan is er bij de gemeenten het urgentiebesef en de bereidheid om plancapaciteit te saneren.

 

Sturen op kwaliteit via kwaliteitsenvelop

Het sturingsmechanisme dat we voor regio ontwikkelden, bevat twee belangrijke componenten. Ten eerste ordenen enkele objectieve criteria de aanwezige plannen. Ten tweede is een afzonderlijke kwaliteitsenvelop opgesteld die lokaal de basis biedt om echt kwalitatief te sturen. De regio neemt hiermee het stuur weer veel meer in handen; uitnodigend naar ontwikkelende partijen voor de beste plannen met de beste kwaliteit.

Corporaties in de regio hebben eerder al hun gezamenlijk commitment uitgesproken en participeren in de aanpak voor nieuwbouw en om samen de bestaande voorraad toekomstbestendiger te maken. Voor ontwikkelende partijen is het wel wennen, toch hebben we uit die hoek ook applaus geoogst. Men waardeert de zachte landing van de sanering van plancapaciteit en er is geloof dat de sector profiteert van de nieuwe dynamiek op de woningmarkt.

 

Ontsluit het speelveld van het zorgvastgoed

Belangrijke uitdaging ligt er voor de partners op het vlak van zorg en welzijn. Het merendeel van de partijen houdt de kaarten nog tegen de borst. Door transparantie en elkaar meer ruimte geven, is het voor veel partijen aanlokkelijker om mee te doen. De structuurvisie en daarvoor gevolgde proces is hiervoor een prima basis, maar kost voor de uitwerking meer tijd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers