of 59221 LinkedIn

Weet u het al? Wel of geen huisvestingsverordening?

Reageer

De nieuwe Huisvestingswet is recent ingegaan. Met deze wet kunnen gemeente bepalen welke woningzoekenden voor specifieke woningen in aanmerking komen en wat een rechtvaardige volgorde is bij toewijzing. Ook kan een gemeente bij toewijzing absolute voorrang toekennen in urgente situaties. Een voorbeeld van zo’n situatie: het door verhuizing makkelijker maken van mantelzorg voor ontvanger en verlener. Dit kan helpen uw Wmo-uitgaven te beteugelen.

Twee keer ja betekent een verordening

Veel gemeenten regelden de toewijzingsregels in convenanten of prestatieafspraken. Dat mag niet meer volgens de nieuwe wet. Alleen een Huisvestingsverordening van de gemeente is nog een geldig instrument. Zonder verordening geen gemeentelijke bepalingen!
De gemeente is aan zet om te bepalen of zij de toewijzing van woningen wil regelen. Om dat te weten zijn twee vragen relevant:

 

  1. Welke rol wilt u als gemeente hebben bij toewijzing van woningen? Wilt u mee bepalen wie voorrang verdienen of aan wie bepaalde woningen worden toegewezen, dan moet u nadenken over de Huisvestingsverordening!
  2. Is er in uw gemeente sprake van schaarste en verdringing bij de goedkope woningen? Zo ja, dan mag u een verordening opstellen!

 

Twee keer ja betekent een verordening.

 

Lokale insteek, lokale belangen

De afgelopen maanden zijn diverse gemeenten onder leiding van Companen bezig geweest met het opstellen van hun Huisvestingsverordening. Onze betrokkenheid bestond uit procesbegeleiding, regels voor Lokaal Maatwerk en de noodzakelijke onderbouwing van schaarste. Zo hebben we onder andere de gemeenten in de regio Haaglanden ondersteund met de verordening en het bijbehorende proces.
In onze aanpak kijken we naar lokale en regionale wensen, woonvisies en prestatieafspraken; een aanpak op maat, waarin een proces naar draagvlak centraal ontstaat. De landelijke modelverordening is daarbij een hulpmiddel.

 

Benieuwd naar onze aanpak? Wij komen graag een keer langs. U kunt daarvoor contact opnemen met Bram Klouwen of Bert van ’t Land.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers