of 59232 LinkedIn

Huisvestingswet: spoedige afweging noodzaak verordening

Reageer

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet van kracht. Gemeenten kunnen met de Huisvestingswet actief bijdragen aan een evenwichtige verdeling van woonruimte. Dan moet de gemeente wel aantonen dat door schaarste en verdringing op de woningmarkt ingrijpen noodzakelijk is. En regelen in een Huisvestingsverordening. Met de invoering van de nieuwe Huisvestingswet vervallen alle bestaande Huisvestingsverordeningen per 1 juli 2015. Gemeenten zullen tijdig zich moeten beraden op een nieuwe verordening.

Vijf plus één punten om te regelen bij verdelen van woonruimte

De gemeentelijke huisvestingsverordening komt tot stand in samenwerking met corporaties en huurders. In de verordening regelen de meeste gemeenten in elk geval de volgende vijf punten: 1. regionale binding, 2. lokaal maatwerk, 3. naar inkomen passende toewijzing, 4. urgentie en 5. voorrangscriteria. Maar ook 6. toewijzing aan mantelzorgers.

 

Op plekken waar wij betrokken zijn bij de nieuwe verordening bepalen we eerst de principiële keuze: wat willen we regelen en waartoe? Een goede onderbouwing van noodzaak van een verordening ligt hieraan ten grondslag.

 

Woningvoorraad voor de vraag van nu en de toekomst

De huisvestingsverordening biedt ook mogelijkheden om het onttrekken, samenvoegen, splitsen en omzetten van woonruimte aan voorwaarde te verbinden. Dit moet schaarste aan goedkope koop- en/of huurwoningen voorkomen en geen inbreuk doen op een geordend woon- en leefmilieu.


In de huidige tijd zoeken woningeigenaren naar nieuw gebruik van woonruimten. Risico is dat schaarse koop- en huurwoningen ongewenst onttrokken worden. Dat kan de gemeente voorkomen met een huisvestingsverordening; een zinvol instrument ook om de leefbaarheid in buurten te bevorderen. Wij ondersteunen gemeenten met een effectieve verordening, op basis van praktisch inzicht in woningmarkteffecten en schaarste op de woningmarkt.

 

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Lijzenga: lijzenga@companen.nl of 06-21511217.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers