of 59221 LinkedIn

Analyse huurbeleid

Reageer

Rapportage 'Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2014' aangeboden aan de Tweede Kamer

Net als in 2013 was in 2014 een maximale huurverhoging mogelijk van 4% (1,5% boven het inflatiepercentage over het voorgaande jaar) en konden verhuurders de huren van huishoudens met een middeninkomen of een hoger inkomen sterker verhogen dan de huren van huishoudens die behoren tot de doelgroep.

 

Companen onderzocht aan de hand van de CBS-huurenquête 2014 de effecten van de huurprijsmaatregelen van de overheid op het huurbeleid van verhuurders. Het rapport 'Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2014' is eind vorige week door minister Blok aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

  • Gemiddeld werden de huren in 2014 verhoogd met 3,9%. Dat is exclusief de effecten van renovatie en huurharmonisatie. Toegelaten instellingen verhoogden de huren van zittende huurders gemiddeld met 4,0%, commerciële verhuurders met 3,5%.
  • De gemiddelde huurstijging inclusief de effecten van huurharmonisatie bedroeg 4,7%. Het effect van huurharmonisaties op de gemiddelde huurstijging was dus 0,8%. Toegelaten instellingen harmoniseerden hun huren sterker dan commerciële verhuurders; bij de toegelaten instellingen was het harmonisatie-effect 0,9%, bij commerciële verhuurders 0,4%.
  • Het effect van woningverbetering op de gemiddelde huurstijging bedroeg 0,2%. Dit berekende effect lijkt klein. Er vinden immers grote inspanningen plaats om de Nederlandse woningvoorraad te verduurzamen. Het sterke vermoeden bestaat dat een deel van het gemeten harmonisatie-effect is toe te schrijven aan woningverbetering. De extra kwaliteit die woningen krijgen door ingrijpende verbetering wordt pas na mutatie doorberekend in de huur.
  • De huur van huishoudens met een inkomen tot € 34.085 (het inkomen over 2012 is bepalend omdat van dat jaar de meeste inkomens definitief zijn vastgesteld) steeg gemiddeld met 3,6%. Huishoudens met een inkomen tussen € 34.085 en € 43.602 gingen gemiddeld 4,0% meer huur betalen. De gemiddelde huurverhoging van huishoudens met een hoger inkomen bedroeg 5,3%.
  • Toegelaten instellingen maakten wat meer dan commerciële verhuurders gebruik van de mogelijkheid de huur inkomensafhankelijk te verhogen. Echter, verhuurders zijn bij het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014 gemiddeld beduidend onder het niveau gebleven dat maximaal mogelijk was.
  • In 2014 werd bij 67% van de huurders de huurverhoging die maximaal mogelijk was doorgevoerd. In 2013 betrof dit 73% van de huurders.

 

Download hier het rapport.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers