of 59221 LinkedIn

ACM legt overleg tussen gemeente en zorgaanbieders (onnodig) aan banden

Aanbieders van intramurale ouderenzorg kampen met toenemende leegstand. Zij maken plannen voor herontwikkeling van vastgoed. Onderdeel van die plannen is vaak het transformeren van zorgplaatsen naar zelfstandige appartementen. Verschillende gemeenten hebben het initiatief genomen om hierover gezamenlijk afspraken te maken. Zij willen voorkomen dat er een overaanbod ontstaat aan ‘zorgappartementen’. Bovendien heeft de toevoeging van zelfstandige appartementen invloed op de ruimte voor nieuwbouw. De realisatie van zorgappartementen moet dus worden afgewogen tegen opgaven in andere segmenten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) steekt nu een stokje voor dergelijk overleg als daarbij meer dan één zorginstelling betrokken is. Uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie is niet toegestaan.

‘Onderling overleg over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit, ook als dit in aanwezigheid van het zorgkantoor of de gemeenten is, leidt tot het risico dat er concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld die vervolgens de onderhandelingen met het zorgkantoor in negatieve zin beïnvloedt’, meldt de ACM aan Actiz die de ACM hierover om een uitspraak had gevraagd. Wij vinden het moeilijk voor te stellen op welke manier de onderhandelingen met het zorgkantoor in negatieve zin zouden worden beïnvloed door overleg over een ordentelijk verloop van de transformatie van overbodig zorgvastgoed. De inkoopvoorwaarden zijn voor zorginstellingen immers in grote mate een gegeven. Het lijkt erop dat de ACM zich er makkelijk van heeft afgemaakt. Zonder zich werkelijk te verdiepen in de risico’s voor concurrentievervalsing is een oordeel uitgesproken. Of de consument (of de belastingbetaler) hier beter van wordt – toch het belangrijkste oogmerk van de ACM – is duidelijk niet in de afweging betrokken.

 

De oekaze van de ACM is frustrerend voor lokale partijen die op een fatsoenlijke manier willen komen tot een oplossing voor een probleem dat uiteindelijk ook consumenten raakt. Niemand zit immers te wachten op leegstand en verloedering van overbodige verzorgingshuizen. Tekorten in de vastgoedexploitatie leiden uiteindelijk onvermijdelijk tot versobering van de intramurale zorg. Companen begeleidt verschillende gemeenten die afspraken willen maken met zorginstellingen. Door de uitspraak van de ACM krijgen deze processen een ander karakter. In plaats van gezamenlijk tot een optimaal plan te komen, moeten gemeenten nu individueel het gesprek aan gaan met alle zorgaanbieders met een transformatieopgave. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten om de juiste afwegingen te maken en hiervoor draagvlak te verwerven bij de zorgaanbieders.

 

Companen ondersteunt gemeenten en lokale stakeholders bij de afstemming van de huisvestingsopgave die ontstaan als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg. We analyseren vraag en aanbod, adviseren zorginstellingen over haalbare oplossingen voor de transformatie van vastgoed en begeleiden gesprekken tussen gemeenten, zorgaanbieders en corporaties.

 

Meer weten? Bel Roeland Kreeft 06-14509165

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers