of 59221 LinkedIn

1 juli 2015

Het is 1 juli geweest. Niets zal meer hetzelfde zijn. We zijn ontworteld, ontheemd, overspoeld, ontwricht en we zijn overgeleverd aan alles wat ons niet lief is.

De Woningwet treedt in werking en de huisvestingsverordening vervalt, tegelijk! En dat midden in onze zomer die eerst maar geen zomer wilde worden en nu alweer te heet is!

 

Per 1 juli is de woningwet van kracht geworden en moeten de corporaties zich gaan beperken tot het huisvesten van huishoudens met lage inkomens, de doelgroep. Een half jaar later moeten ze zelfs woningen gaan toewijzen aan mensen met recht op huurtoeslag. Ze mogen geen taken van de gemeente meer overnemen en moeten zich beperken tot de leefbaarheidsuitgaven in de directe omgeving van de woningen. Ze mogen geen dure en risicovolle investeringen meer doen en moeten zelfs bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid.

 

Ook de gemeenten staat veel rampspoed te wachten. Ze moeten zich gaan verdiepen in de financiën van corporaties, ze moeten corporaties gaan “aansturen”, gaan nadenken over woonbeleid, concreet daarin worden, keuzes maken.

 

En om het drama compleet te maken, krijgen we te maken het principe “vrijheid van vestiging”! Dat is vastgelegd in de Huisvestingswet. En dat in een land als Nederland; VRIJHEID. Hoe verzinnen ze het? Gemeentes moeten zich via allerlei omwegen en verzinsels gaan wapenen tegen de verhuizers van de buren. Die komen, als we niet uitkijken, massaal de gemeentegrens over. Ze bezetten de huizen van onze starters, onze gezinnen en onze bejaarden. Hoe houden we onze gemeente leefbaar met al deze gasten?

 

Nee, het is niet leuk meer. Alles wordt anders. We moeten gaan doen waarvoor we zijn; we gaan weer met volkshuisvesting bezig. Wie weet nog hoe dat moet?

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Boulevard Heuvelink 104

Afbeelding

6828 KT Arnhem

Postbus 1174

6801 BD Arnhem
026-3512532


www.companen.nl

info@companen.nl

Meer nieuws

Woonarmoede

Expertise

NIEUWSBRIEF Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving?

 

Meld u dan hier aan.

Bloggers