of 58959 LinkedIn

Wildspotter.nl: het publiek determineert mee

Mijn collega Mark van Heukelum is zo’n jonge hond die het liefst out-of-the-box denkt. En die dan enthousiast aan de gang gaat om zo’n wild idee aan de man te brengen en georganiseerd te krijgen. Niet bang om op iemand af te stappen als dat de realisatie van zijn idee kan bevorderen. Mark heeft een passie voor faunapassages. Tijd om aandacht te besteden aan een van zijn meest recente creaties: de site wildspotter.nl.

Afbeelding

Wildspotter.nl is ontstaan uit een vraag van de afdeling Wegen & Kanalen van de Provincie Overijssel. Dat is de afdeling die al op veel plaatsen wildtunneltjes en fauna-uittreeplaatsen heeft aangelegd. Maar aanleggen is één, weten of het werkt is twee en draagvlak verkrijgen is drie. Wildspotter.nl voorziet in de laatste twee aspecten. Mark kwam met het idee bij een aantal faunapassages cameravallen op te hangen, die aangaan als er een dier voorbij komt. Het resultaat is honderden opnamen van passerende dieren per dag! Over de vraag of dergelijke passages werken is echt geen discussie meer mogelijk. Nieuw is dat Mark die beelden op de genoemde website online zet en het publiek vraagt om de passerende dieren te determineren. Een mooie vorm van crowd sourcing!

 

Omdat de media, onder andere de NOS en TV-Oost, er melding van maakten was de deelname aanvankelijk enorm: wel 1.400 mensen deden aan de determinaties mee. Nu de beelden wat langer online zijn zie je dat er nog steeds zo’n honderd mensen actief blijven meedoen. Ook dat is een niet te versmaden aantal. Het levert de onderzoekers veel tijdbesparing op. Maar minstens zo leuk is dat de reacties op het determineren bijzonder enthousiast zijn. Soms zijn alleen poten of staarten in beeld, soms alleen een snuit en soms rennen de dieren je voorbij. Het is fascinerend om naar te kijken en om het dier op naam te brengen. Was het nu een boom- of een steenmarter? Hoort die staart bij een otter of een bunzing? Sommige deelnemers noemen de beelden ‘verslavend’. Er blijkt een grote groep mensen te zijn die de faunapassages een goed hart toe dragen en die de Provincie daarbij willen helpen. Mark concludeert dan ook dat er kennelijk voor crowd sourcing een groot vrijwilligerspotentieel beschikbaar is.

 

Wat is nu de kwaliteit van deze groepsdeterminaties? Op discussiepagina’s op internet circuleert onder meer de suggestie dat je het publiek niet kunt toevertrouwen om onderscheid te maken tussen een boommarter en een steenmarter, zeker als dat door een meerderheid van stemmen wordt bepaald. Maar Mark van Heukelum zet daar tegenover: “Zo werkt het niet. We krijgen per passerend dier een in procenten uitgedrukt soortenlijstje. Als er teveel spreiding is in de determinaties, dan pikken we die waarnemingen er uit en controleren deze zelf. Ook zeer zeldzame waarnemingen controleren we zelf of samen met experts. Bij moeilijk te onderscheiden soorten als boom- en steenmarters beslissen we ook altijd zelf welke soort het is. Over het algemeen is de kwaliteit van de door de deelnemers uitgevoerde determinaties echt goed. Kortom, de determinaties zijn zeker bruikbaar én voldoende betrouwbaar”.

De cameravallen leveren ook veel nieuwe informatie op. Zo waren er nieuwe waarnemingen van de otter, ook van voortplanting. Otters blijken bovendien moeiteloos gebruik te maken van smalle buizen die volgens experts eerder ongeschikt leken. Er is een vermoeden van een wasbeerhond. En er zijn veel leuke waarnemingen van gedrag gedaan, zoals een bunzing die al haar kroost aan het verslepen was van de ene kant van de tunnel naar de andere.

 

Behalve nieuwe gegevens levert de crowd sourcing ook veel tijdwinst en geldbesparing op. Het blijkt een prima middel om het publiek bij de natuur en het faunabeleid te betrekken. De deelnemers komen uit alle leeftijdsgroepen, maar het zwaartepunt ligt bij de groep van 25 tot 35 jaar. Crowd sourcing is dus een goed middel om jongeren te bereiken. Mark heeft een aantal deelnemers ook naar hun motieven gevraagd. Daaruit valt een aantal lessen te trekken. Werken met burgers vergt veel aandacht voor communicatie en gebruiksvriendelijkheid. Mensen willen weten wat er met hun gegevens gebeurt. Men wil er best (soms veel) tijd in steken als men maar echt het gevoel heeft dat men ergens nuttig aan bijdraagt. De concrete vragen van de Provincie Overijssel zijn dus belangrijk voor het succes.

 

Mark heeft alweer nieuwe ideeën: visspotter.nl voor het crowd sourcen van vissen in vispassages bijvoorbeeld. Daarover heeft hij al de eerste afspraken gemaakt met Sportvisserij Nederland. Nu nog een waterschap of een terreineigenaar die hierin wil participeren. Crowd sourcing wordt nog eens een hit. Ziet u het voor zich: al die vissers niet meer aan de waterkant, maar geboeid turend op hun laptop?

 

Wildspotter.nl is te vinden op www.wildspotter.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Bloggers

Whitepapers