of 59232 LinkedIn

Sneller inzicht in dijkveiligheid door datanalyse

Reageer

Het inspecteren van dijken is tijdrovend en duur. In de gezamenlijke onderneming Dijk Monitoring Nederland (ARCADIS en InTech Dike Security) wordt met innovatieve meetmethoden en sensoren data uit dijken verzameld en geanalyseerd, en kunnen de risico’s van niet-waterkerende objecten als bomen, bebouwing en leidingen via big data in kaart worden gebracht. Recentelijk is een proefproject gedaan bij Waternet en hieruit bleek dat zo’n analysetool die risico’s goed in kaart kan brengen. Een relatief klein deel blijft over om visueel beoordeeld te worden.

Waternet is het uitvoeringsorgaan voor de waterketen voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Het gaat om zo’n duizend kilometer waterkering. Ongeveer vijf jaar geleden zijn ze daar begonnen met de automatisering van dijkmonitoring, waarbij verschillende leveranciers betrokken zijn. Zo zitten er sensoren in de dijken die het waterpeil meten. Dit wordt vervolgens weer gerelateerd aan het peil van aangrenzend water. Het drukverschil tussen de niveaus wordt omgezet in spanning, dat weer wordt gebruikt voor modelleringen en berekeningen. En zo is er realtime inzicht in de dijksterkte.

 

De traditionele wijze van inspectie bestaat uit het visueel beoordelen van waterkeringen. Zo’n jaarlijkse controle geeft inzicht in het optreden van scheuren, verzakkingen en de hoogte van waterkeringen. Ook wordt in een vaste periode het waterpeil in en langs de dijken gemeten. Dan kijkt de expert ook naar de staat van de begroeiing. Dit is veel werk en natuurlijk altijd een momentopname.

 

Dijken en andere waterkeringen in Nederland zijn in eerste instantie gebouwd om het land te beschermen tegen water. Vaak hebben ze echter ook een andere functie, als ‘drager’ van zogenaamde NWO’s (Niet-Waterkerende Objecten). Denk aan bomen, kabels en leidingen of huizen. Ook dit moet goed bekeken worden omdat het een extra kans op schade aan de waterkering kan opleveren. Hiervoor zijn partijen op zoek gegaan naar slimmere meetmethoden.

 

Hoe werkt het: de dijkbeheerders verzamelen op verschillende manieren data over die waterkeringen. Alle data wordt vervolgens aan elkaar verknoopt, waardoor van data bruikbare informatie wordt gemaakt. Hieruit komen acties naar voren. Voorbeeld: Op de keringen van Waternet staan ongeveer 300.000 bomen. Die bomen visueel beoordelen ten aanzien van het effect op de stabiliteit van de dijk kost circa een tientje per boom. Via de data-analyse bleek dat voor 85 procent van de bomen dat visueel onderzoek niet nodig was. Bleef er 15 procent over waar de inspecteur naartoe moest. Dat levert dus een forse besparing op van ruim 2,5 miljoen euro. Het is de eerste keer in Nederland dat op een dergelijke manieren naar niet-waterkerende objecten op dijken wordt gekeken. Inwinning, gebruik en analyse van big data op het gebied van waterbescherming zal in de toekomst steeds belangrijker worden.

 

Niek Reichart, projectmanager ARCADIS

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Amsterdam International Waterweek

1 november 2017

Amsterdam

Deltacongres

2 november 2017

WTC EXPO Leewarden

Kennismarkt Omgevingswet Integraal aan de slag

7 november 2017

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Water in de Openbare Ruimte

 

9 november 2017

EXPO Houten

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 6

16 november 2017

Utrecht en omgeving

Bloggers

Whitepapers