of 59221 LinkedIn

Nieuwe omgevingswet: tussen hoop en vrees

26 wetten, 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële regelingen op het gebied van de leefomgeving worden deze zomer samengevoegd in één nieuwe Omgevingswet. Eigenlijk is dat pas de aftrap voor de grootste wetrevisie in Nederland die bij alle betrokkenen de nodige vragen oproept.

Arcadis, Berenschot, Royal HaskoningDHV, Twynstra Gudde en stichting Platform31 richtten in het najaar 2014 de Eenvoudig Beter Campus op om vragen, antwoorden en kennis te vergaren in de aanloop naar de nieuwe wet. In vier interactieve sessies werden smaakmakers uit verschillende hoeken van het speelveld uitgenodigd om kennis uit te wisselen, het ministerie van I en M van input te voorzien om de wet vorm te geven en de implementatie voor te bereiden.

 

De motieven om voor een nieuwe wet te stemmen, liggen voor de hand: het huidige systeem van gestapelde regels wekt ergernis wegens traagheid, het ontbreken van samenhang, tegenstrijdigheid, complexiteit en is soms sterk achterhaald. De Mijnwet dateert uit 1810!

 

De wil om dat complexe regelpakket te veranderen is er ruimschoots, maar de kunst is om zelf mee te veranderen. Dat geldt niet alleen voor ambtenaren die de ‘nee, tenzij-modus’ moeten ombuigen in ‘Ja, mits’. Ook vergunning aanvragers zullen moeten accepteren dat de beoogde flexibiliteit en afwikkelsnelheid meer zelfwerkzaamheid vereist.

 

Die omslag is zeker niet van vandaag op morgen gerealiseerd - en dat verwacht ook niemand - maar de grote vraag is hoe we de vruchten gaan plukken die nu voorzichtig rijpen. In het bèta-programma  ‘Nu al Eenvoudig Beter’ oefenen gemeenten, provincies en waterschappen met de integrale aanpak in-de-geest-van-de-nieuwe-Omgevingswet. Een mooi voorbeeld is het project “de image Hemmes” van de gemeente Zaanstad (hiervoor heeft zij de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014 gewonnen). Met dit project wil de gemeente een woonbuurt realiseren op Schiereiland de Hemmes en heeft daarvoor afspraken gemaakt met omliggende bedrijven over onder meer geur en geluidoverlast.

 

In principe zijn alle bestuurslagen vrij om hun eigen invulling aan de integrale benadering te geven, maar de bestaande bestemmings- , water- en milieuplannen in een ordner stoppen, zal de wereld niet daadwerkelijk doen veranderen. En één loket is mooi, maar niet als daar geen specialistische vragen meer kunnen worden beantwoord omdat de contactpersonen generalisten zijn geworden.

Het zou mooi zijn als deze operatie wordt aangegrepen om verticale kennis horizontaal te bundelen in gebiedsteams waarin waterschappen, provincies en gemeenten samenwerken.

 

De stemming tijdens de kookstudio’s was er een van hoop en vrees. De rammelende introductie van WABO werd veel genoemd als bewijs dat er nog altijd een kloof gaapt tussen droom en daad. Ook het uitgummen van vasten waarden als bestemminsplan, inrichting en onlosmakelijkheid roept veel vragen op. Her en der wordt gevreesd dat de daarmee beoogde doorloopsnelheid en flexibiliteit wordt opgeofferd aan duidelijkheid.

 

Mijn hoop is dat de vrees zal worden gelogenstraft. Dat we hebben geleerd van de WABO, dat flexibiliteit en duidelijkheid naast elkaar kunnen bestaan en dat burgers, bedrijven en overheid de geboden ruimte op een goede manier invullen.

 

Dat vraagt om een open blik, want met alleen een nieuwe wet verander je de omgeving nog niet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred op
Inderdaad, moeten ambtenaren en burgers mee-veranderen naar de nieuw ruimte die de wet gaat bieden.
Maar meer nog moeten de bestuurders mee gaan buigen! Loslaten en overlaten aan burgers en dus niet alles genadeloos dichtspijkeren is nog niet veel overheden gegeven.
Door D.Jensma (masterstudent Nederlands Recht) op
Wat denkt u dat de Omgevingswet zal betekenen voor de Omgevingsdiensten? De wet VTH ligt nog bij de Kamer. In het aangenomen wetsvoorstel Omgevingswet wordt uitgegaan van een basis van vertrouwen. Hoe ziet u dat in verhouding met gedetailleerde kwaliteitscriteria van de VTH?

Nog een laatste vraag. De omgevingswet geeft veel afwegingsruimte aan provincies en gemeenten. Welke positie ziet u voor de omgevingsdiensten?

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet-3

7 september 2017

Utrecht

en omgeving

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet-4

28 september 2017

Utrecht

en omgeving

2e Jaarcongres AssetManagement Nederland

12 oktober 2017

Arnhem,

bij TenneT

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 5

12 oktober 2017

Utrecht

en omgeving

Kennismarkt Omgevingswet Integraal aan de slag

7 november 2017

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 6

16 november 2017

Utrecht

en omgeving

Bloggers

Whitepapers