of 59221 LinkedIn

Nieuw middel voor aanpak stankoverlast uit riolering en waterzuivering

Reageer

Stank uit de riolering en waterzuiveringen leidt tot overlast voor omwonenden. Om hinder te vermijden ontwikkelden experts een innovatief middel, waarmee de vorming van waterstofsulfide (H2S) wordt voorkomen. H2S leidt tot stankoverlast, betoncorrosie en gevaren voor de volksgezondheid.

BM500 is de naam van een innovatief, voor de volksgezondheid ongevaarlijk industrieel middel, dat biologisch afbreekbaar is. De eigenschappen van deze stof zorgen voor directe geureliminatie bij contact met onwelriekende moleculen. Het middel kan ook worden toegepast bij de behandeling van vloeibaar en vast organisch afval. BM500 bestaat uit natuurlijke producten en is veilig voor de huid. Het bevat geen parfum of kleurstoffen en is onschadelijk voor dieren en het milieu. De vloeistof is pH neutraal dat kan worden gesproeid of gemengd met geur producerend afvalwater.

 

Om stankoverlast uit riolering en waterzuivering te bestrijden, bundelt ARCADIS haar kennis en expertise met die van A Blue World Company (ABWC). De samenwerking richt zich op de toepassing van het vernieuwende innovatieve product, als aanvulling op de reeds bestaande dienstverlening ARCADIS op het vlak van afvalwaterinzameling en –zuivering. Ondanks de samenwerking, onderstreept ARCADIS dat zij in haar rol als onafhankelijk adviseur de voorkeur blijft geven aan eventueel mogelijke bronmaatregelen boven symptoombestrijding. Mocht dat echter niet mogelijk blijken, dan kan BM500 worden ingezet om het gewenste effect te bewerkstelligen.

 

Voor meer informatie: Frank van der Heijden, Adviesgroep Stedelijk Water +31 6 2706 1638

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet-3

7 september 2017

Utrecht

en omgeving

Springtij Forum 2017

21 – 23 september 2017

Terschelling

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet-4

28 september 2017

Utrecht

en omgeving

2e Jaarcongres AssetManagement Nederland

12 oktober 2017

Arnhem,

bij TenneT

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 5

12 oktober 2017

Utrecht

en omgeving

Kennismarkt Omgevingswet Integraal aan de slag

7 november 2017

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 6

16 november 2017

Utrecht

en omgeving

Bloggers

Whitepapers