of 59232 LinkedIn

Nieuw: Basistraining Aanpak Duurzaam GWW

Reageer

Dat de GWW sector de schouders onder duurzaamheid zet is duidelijk. Onder meer Rijkswaterstaat, VNG, IPO, Unie van Waterschappen, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra en Uneto-VNI tekenden daarvoor eerder een Green Deal. Een voorbeeld dat begin dit jaar door een bredere groep organisaties is gevolgd. Om de afspraken nu ook letterlijk in praktijk te brengen, is een basistraining ontwikkeld.

Alle ondertekenaars van de Green Deals hebben zich verbonden om de Aanpak Duurzaam GWW te volgen bij plannen, projecten en uitvoering in de spoor-, grond-, weg- en waterbouwsector. De afspraak is om in een zo vroeg mogelijke fase in projecten rekening te houden met zaken als energiebesparing, leefbaarheid en besparing van grondstoffen. De partijen implementeren de aanpak vanaf 2014 in hun werkprocessen. De training helpt ze daarbij praktisch op weg.

 

De training bestaat uit twee delen:

  1. Het eerste deel is een online training, bestaande uit vier modules, die deelnemers in eigen tijd en tempo kunnen volgen. Hier leren ze wat de principes van de Aanpak Duurzaam GWW zijn, wat dit betekent voor projecten, welke processtappen gevolgd moeten worden en hoe instrumenten zoals het Ambitie-web en de CO2-prestatieladder hierbij ingezet kunnen worden.
  2. Het tweede deel bestaat uit een (afsluitende) workshop waar de opgedane kennis met andere deelnemers wordt toegepast op een praktijkcase en onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

 

De basistraining is ontwikkeld door ARCADIS, PlusPort en BOB Opleiding, Training en Advies en goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Voor meer informatie over de training en aanmelding: www.aanpakduurzaamgwwdirect.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Amsterdam International Waterweek

1 november 2017

Amsterdam

Deltacongres

2 november 2017

WTC EXPO Leewarden

Kennismarkt Omgevingswet Integraal aan de slag

7 november 2017

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Water in de Openbare Ruimte

 

9 november 2017

EXPO Houten

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 6

16 november 2017

Utrecht en omgeving

Bloggers

Whitepapers