of 59221 LinkedIn

Handvatten voor een integrale beoordeling van omgevingskwaliteit

Reageer

In de Omgevingswet staat een integrale benadering van de fysieke leefomgeving centraal. Er is daarom behoefte om ook bij de beoordeling van plannen alle omgevingsaspecten in samenhang te beschouwen. Het college van Rijksadviseurs (CRa) en de Adviescommissie Water (AcW) onderzoeken samen met Arcadis of en hoe de huidige sectorale plantoetsen kunnen worden vereenvoudigd en eventueel kunnen worden samengebracht tot een meer integrale omgevingstoets.

Het vraagstuk wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Zo wordt onder meer de geïntegreerde inzet van (project) m.e.r. advies, de watertoets en de adviezen voor ruimtelijke kwaliteit op haalbaarheid beoordeeld. Onderzocht wordt hoe we bestaande toetsingsinstrumenten voor ruimtelijke plannen kunnen vereenvoudigen en beter op elkaar af kunnen stemmen.

 

Organisaties uit het werkveld worden actief bij het onderzoek betrokken, via interviews en een expert meeting. Deze input wordt dit najaar door het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Adviescommissie Water (AcW) meegenomen in een strategisch advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

 

Meer informatie:

Gertjan.Jobse@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet-3

7 september 2017

Utrecht

en omgeving

Springtij Forum 2017

21 – 23 september 2017

Terschelling

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet-4

28 september 2017

Utrecht

en omgeving

2e Jaarcongres AssetManagement Nederland

12 oktober 2017

Arnhem,

bij TenneT

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 5

12 oktober 2017

Utrecht

en omgeving

Kennismarkt Omgevingswet Integraal aan de slag

7 november 2017

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet 6

16 november 2017

Utrecht

en omgeving

Bloggers

Whitepapers