of 59232 LinkedIn

Versnelde realisatie dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Reageer

AfbeeldingDe zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl voldoet op dit moment niet aan de veiligheidnormen en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015-2020 (HWBP). In verband met de aardbevingsproblematiek in de regio heeft waterschap Noorderzijlvest onlangs besloten de dijkverbetering versneld uit te voeren. Antea Group verzorgt het technisch en het contractmanagement.

Uit het Deltares onderzoek van januari 2014 naar de gevolgen van aardbevingen in Noord-Nederland blijkt dat een groot aantal waterkeringen een verhoogd risico op schade lopen. De ambitie van het waterschap Noorderzijlvest is om alle drie fases (verkenning, planuitwerking en realisatie) in 3,5 jaar af te ronden. Dit betekent dat de dijkverbetering eind 2017 gereed moet zijn.

 

Om deze opgave te realiseren is een IPM-team samengesteld, waarbij Antea Group verantwoordelijk is voor het technisch management als het contractmanagement. Daarnaast adviseert Antea Group waterschap Noorderzijlvest op het gebied van risicomanagement, planningsmanagement en vergunningen en (m.e.r.)procedures.

 

Het project zit op dit moment is de verkenningsfase. Eind 2014 moeten het bestuurlijke voorkeursalternatief en de scope van het project zijn vastgesteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers