of 59232 LinkedIn

Verbetering Diefdijklinie officieel van start

Reageer

De dijkverbetering van de Diefdijklinie is woensdag 24 september officieel gestart. De 23 kilometer lange dijk voldeed als waterkering niet aan de huidige veiligheidsnormen. De dijkversterking wordt integraal met de cultuurhistorische aspecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verkeersveiligheid aangepakt.

De dijkverbetering start met het verwijderen van bomen, het ontgraven van grond en het aanbrengen van nieuwe grond. Nieuwe damwanden worden geplaatst en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) wordt hersteld. Als laatste worden de verkeersonveilige wegen verbeterd.

 

Antea Group startte in opdracht van Waterschap Rivierenland in 2013 met de voorbereiding van het dijkversterkingsproject. In dit project werken veel partijen, waaronder provincies, gemeentes, het waterschap, bewoners en de Dienst Landelijk Gebied nauw met elkaar samen.

 

De adviseurs van Antea Group zorgden voor een ontwerp dat door alle betrokken partijen werd gesteund en hebben op basis daarvan een bestek gemaakt. Tevens draagt Antea Group zorg voor de directievoering en houdt zij toezicht  bij de uitvoering van dit project.

 

Werelderfgoedlijst
De Diefdijklinie is een belangrijke schakel in de Hollandse Waterlinie. Onder meer door het herstel van de militaire objecten in dit deel van de linie, wordt de NHW aangemeld om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te worden opgenomen. 

 

Het project wordt in juni 2016 opgeleverd. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers