of 59232 LinkedIn

Milieueffecten planMER Wind op Land Noord Holland goed beschreven

Reageer

AfbeeldingDe provincie Noord-Holland heeft de opgave om 685,5 MW windenergie op land mogelijk te maken. De provincie wil deze opgave aangrijpen voor herstructurering (verouderde en solitaire windturbines vervangen door nieuwe lijnopstellingen). Antea Group heeft voor de herstructureringsopgave de milieueffectrapportage opgesteld als basis voor een gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciaal Ruimtelijke Verordening. In het nieuwe beleid zijn plaatsingsgebieden en spelregels voor windenergie opgenomen (bijvoorbeeld voor landschap).

De Commissie-m.e.r. heeft het Milieueffectrapport getoetst en geeft aan dat op heldere wijze drie alternatieven zijn ontwikkeld (met de invalshoeken leefomgeving, landschap en maximale energieopbrengst) en een voorkeursalternatief tot stand is gekomen. De Commissie vindt dat het Milieueffectrapport de milieueffecten op een goede manier beschrijft. Provinciale Staten kunnen met het MER het milieubelang volwaardig meewegen bij hun besluit over het beleid Wind op Land.

Het besluit over de Structuurvisie en Verordening wordt eind dit jaar verwacht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers