of 59232 LinkedIn

Geef innovatie binnen infraprojecten meer ruimte

Reageer

De  versterking van de Afsluitdijk, de opwaardering van de Ring Utrecht, de vervangingsopgave voor natte kunstwerken (VONK), de Rotterdamsebaan in Den Haag; de overheid investeert fors in grote infrastructurele projecten. Goed voor de BV Nederland, de  toekomstbestendigheid van onze infrastructuur en de  werkgelegenheid. Maar ook een uitgelezen kans om binnen deze projecten innovatieve concepten zoals de ‘Weg van de Toekomst’, getijdenenergie en de bouw van C02- neutrale tunnels van de grond te krijgen.

AfbeeldingHet is afwachten of grote infraprojecten het vliegwiel gaan zijn voor de ontwikkeling van innovatieve concepten. De vraag is er, net als de ideeën en de technieken. Ook aan de financiële mogelijkheden ligt het niet. Vanuit fondsen als innovatiebudget van I&M en het  oogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) liggen er miljoenen klaar om bijvoorbeeld testomgevingen te integreren binnen infraprojecten. Toch wordt er nog weinig gebruik gemaakt van deze budgetten.

 

De Afsluitdijk is zo’n project waar de ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe concepten kansen biedt. Het zwaartepunt bij dit project ligt natuurlijk op de primaire en meest kostbare functie: dijkversterking. Het innovatief inpassen van functies zoals recreatie, flora en fauna (vismigratierivier) en duurzame energieproductie vraagt echter ook budget. We moeten er voor waken dat dit geen bijzaak wordt.

 

Ik besef me dat het lastig is om naast het aanleggen, opwaarderen of vervangen van infrastructuur extra initiatieven te ontwikkelen. Budgetten worden vaak nog te laag vastgesteld; er wordt te weinig rekening gehouden met de extra kosten die innovatie- ontwikkeling met zich meebrengt.

 

Het argument dat de markt wel wil investeren zodat zij een kennisvoorsprong kunnen creëren, gaat niet op. Immers, als marktpartijen de eis krijgen om de resultaten van demo- en pilotprojecten openbaar te maken, dan is van kennisvoorsprong geen sprake meer.

 

Daarnaast vraagt de integratie van innovatieve ideeën in infraprojecten om een ‘cross- over’ tussen kennisgebieden en -sectoren. Innovatie vindt steeds vaker plaats op het punt waar civiele techniek, waterbouwkunde, duurzame energie, ecologie en veiligheid elkaar ontmoeten. Het is lastig om deze dwarsverbanden te leggen. De wil is er, maar het samenbrengen van kennis in sectorale organisaties vergt tijd. Dit vraagt om cross-sectorale beslis- en governancemodellen. Alleen dan kunnen ruime budgetten worden vrijgespeeld.

 

Daarom pleit ik om met elkaar: markt en opdrachtgevers, nog meer en beter na te denken over hoe we dwarsverbanden kunnen realiseren, hoe we omgaan met risico’s en veranderende geldstromen. Want als we vraag en oplossingen nog beter bijeen brengen, zijn we de komende jaren tot ontzettend veel moois in staat.

 

Piet Ackermans, businesslijndirecteur Infra.

 

Discussieer mee via #anteagroup of stuur een mail naar piet.ackermans@anteagroup.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Antea Group

(voorheen Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud)

Afbeelding

Tolhuisweg 57,

8443 DV  Heerenveen

Postbus 24,

8440 AA  Heerenveen

Tel. (0513) 63 45 67

www.anteagroup.nl

info.nl@anteagroup.com

Meer nieuws

Alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Bloggers

Evenementen

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers