of 59250 LinkedIn

Inspiratiedag - Ondermijning van het lokaal bestuur

Ondermijning bestaat. In Brabant, in Drenthe, in Overijssel. Ondermijning is in ons land genesteld en geworteld. Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren worden bedreigd of omgekocht. Criminelen infiltreren in het lokale bestuur en krijgen zo vertrouwelijke informatie of beïnvloeden de besluitvorming. Miljardenwinsten die met criminele activiteiten worden behaald verstoren het normale maatschappelijke proces.

 

In het nieuwe regeerakkoord is 100 miljoen extra uitgetrokken om de opkomst van de ondermijnende criminaliteit te stuiten. Voor heel Nederland, want in elke gemeente kan het bestuur te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit.

 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren geeft tijdens deze inspiratiedag haar visie op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in de komende jaren.

 

In het spraakmakende boek De Achterkant van Nederland schetst hoogleraar Pieter Tops een somber beeld. Uit de daarna uitgevoerde grootschalige enquête onder duizenden lokale bestuurders en ambtenaren van onderzoeker Nicolette Woestenburg lijkt een minder ernstig beeld op te rijzen. Hoe erg is ondermijnende criminaliteit nu echt?

 

Hoe om te gaan met bedreigingen en de angst die deze oproepen? Hoe het bestuur goed te laten functioneren als deze onder vuur ligt? Prominente bestuurders die zelf met ondermijnende criminaliteit te maken hebben gehad geven hun visie: Henri de Wijkerslooth die als burgemeester meemaakte dat het gemeentehuis in vlammen opging en wethouder Bouke Arends, die enige tijd moest onderduiken na bedreigingen.

 

Is het beleid effectief? Hoe ziet de aanpak voor de komende jaren er uit en waar mogen we op hopen bij de bestrijding? Karel Schuurman, hoofd van het Landelijk Expertise en Informatie Centrum, geeft antwoord op deze vragen en gaat in debat met het plenaire panel om zo gezamenlijk tot een volledig beeld te komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma Inspiratiedag

13:00   Keynote door Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13:30   Ondermijning: hoe erg is het? Pieter Tops en Nicolette Woestenburg 

14:15   Pauze

14:45   Ondermijning; hoe ga je er mee om? Gesprek met prominente bestuurders die bedreigd zijn:

- wethouder Bouke Arends (ondergedoken geweest)

- ex-burgemeester Henri de Wijkerslooth (gemeentehuis Waalre uitgebrand)

15:30   Ondermijning: hoe effectief is bestrijding? Plenair debat met Karel Schuurman

16:15   Vragenvuur: Ga in debat of stel uw vraag aan sprekers van uw keuze

17:00   Borrel

Sprekers Inspiratiedag 2018

AfbeeldingDe centrale inleiding van deze inspiratiedag wordt verzorgd door Kajsa Ollongren, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ollongren is sterk betrokken bij dit onderwerp, wat ook bleek uit haar allereerste werkbezoek na haar aantreden. Op 8 november bezocht zij Eindhoven en liet zich voorlichten over ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke integriteit. Alom werd dat gezien als een landelijke erkenning van het probleem van de ondermijnende criminaliteit.

 

AfbeeldingPieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Hij was als bestuurder verantwoordelijk voor onderzoek en kennisonwikkeling aan de Politieacademie. Samen met journalist Jan Tromp schetste hij in De Achterkant van Nederland een onthutsend beeld van de ondermijnende criminaliteit in Nederland. Zijn boek en de begeleidende artikelen in de Volkskrant hebben een belangrijke rol gespeeld in de mobilisering van de aandacht.

 

AfbeeldingNicolette Woestenburg is onderzoeker bij Pro Facto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs. In opdracht van het Ministerie voor Justitie en Veiligheid enquêteerde zij duizenden burgemeesters, wethouders, raadsleden, ambtenaren openbare orde, griffiers en gemeentesecretarissen. Een belangrijke conclusie is dat bedreiging en infiltratie structureel voorkomen. Zie voor het rapport www.wodc.nl/binaries/2721_volledige_tekst_tcm28-283692.pdf

 

AfbeeldingRasbestuurder Bouke Arends zit al sinds zijn twintigste in de politiek. In zijn functie als loco-burgemeester van Emmen werd hij begin 2017 ernstig bedreigd. Gedurende enkele weken dook hij onder in Engeland. Hoe te reageren op bedreigingen, hoe door te werken met zo min mogelijk stress? Wanneer is bedreiging effectief? 

AfbeeldingOp 17 juli 2012 ramden twee auto’s het gemeentehuis van Waalre die daarop in vlammen opging. Het huis van burgemeester Henri de Wijkerslooth was reeds uitgerust met schervenwerend glas en werd na deze aanslag enige tijd beveiligd. Hoe kijkt de Wijkersloot terug op deze periode? Wat is zijn visie op ondermijnende criminaliteit, als iemand die al jaren geleden hiermee intensief geconfronteerd werd? De Wijkerslooth is momenteel waarnemend burgemeester van Cranendonck.


AfbeeldingKarel Schuurman is hoofd van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) dat gericht is op de bestuurlijke en integrale bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hij was betrokken bij de wetswijziging BIBOB, het opzetten van de RIECs en het LIEC en bij de oprichting van een Europees netwerk tegen ondermijnende criminaliteit. 

Informatie inspiratiedag 2018

Afbeelding

 

Wanneer: woensdag 21 februari 2018

Waar: Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, Dodeweg 8 in Leusden.

Tijd: vanaf 13:00 uur


Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Prijzen*:

€ 295,-

Abonnees van Binnenlands Bestuur betalen € 250,-

 

Afbeelding

 

 

De inspiratiedag Ondermijnende Criminaliteit is een initiatief van het Nederlands Gesprekcentrum in samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Afbeelding