of 59108 LinkedIn

Meer nieuws

 • De regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016 laat zien dat de banenafspraak 2016 wordt gehaald. De jaarlijkse landelijke 2-meting verschijnt pas in juli en is niet geheel op dezelfde gegevensset gebaseerd. Ook zegt de regionale rapportage niets over de activering van de Quotumwet, maar het aantal banen staat op 22.834 en dat is flink meer dan de doelstelling van 20.500.

  Trend laat zien: banenafspraak 2016 gehaald

  De doelstelling om in 2016 voor de banenafspraak 20.500 banen te realiseren is gehaald. Dat valt op te maken uit de regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016 . De jaarlijkse landelijke 2-meting verschijnt pas in juli en is niet …
 • De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland was: Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Op die vraag blijkt geen antwoord mogelijk. De meeste gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken. 'Dit is een groter drama dan gedacht.'

  Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

  Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland. Maar …
 • Werknemers in Noord-Nederland die voor of namens de overheid werken zijn de afgelopen jaren vele malen vaker getroffen door geweld. Een van de verklaringen is dat er door betere voorlichting vaker melding wordt gedaan.

  Geweld tegen medewerkers publieke taak verviervoudigd

  Het aantal geweldsincidenten tegen medewerkers met een publieke taak is in de Veiligheidsregio Noord-Nederland flink toegenomen. Volgens het jaarverslag verviervoudigden de geregistreerde incidenten zowat tussen 2014 en 2016 van 135 tot 511 …
 • Ook al schrijven de regels het voor, de AIVD en MIVD wissen niet op tijd gegevens die ze niet meer nodig hebben.

  Veiligheidsdiensten bewaren gegevens ten onrechte

  Reageer
  De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bewaren structureel gegevens die ze eigenlijk zouden moeten vernietigen. Dat schrijft de Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een dinsdag verschenen rapport. De CTIVD nam alle …
 • De gemeente Leusden maakt zich grote zorgen over de toegenomen eisen die aan accountantscontrole worden gesteld en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de gemeente. De uit de verscherpte controle-eisen voortvloeiende extra werkzaamheden kosten veel tijd, geld, administratieve ergernis en belasting.

  Te zware eisen voor gemeenten

  De gemeente Leusden maakt zich grote zorgen over de toegenomen eisen die aan accountantscontrole worden gesteld en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de gemeente. De uit de verscherpte controle-eisen voortvloeiende extra werkzaamheden …
 • De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kondigt een harde aanpak van zware milieucriminaliteit in Noord-Oost Brabant aan. Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen namelijk steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen.

  Harde aanpak milieucriminaliteit Noord-Oost Brabant

  Drugsafvaldumpingen, knoeien met grondstromen en aantasting van de natuur komen in Noord-Oost Brabant steeds vaker voor. Criminelen verrijken zich ten koste van het milieu en gezondheid van mensen. Reden voor de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) …
 • Actualisering van de ramingen van de Wsw-uitstroom uit 2012 lijkt gezien voorlopige resultaten niet nodig, schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief reageert Klijnsma op de oproep van 269 wethouders in het manifest “Investeren in werk voor kwetsbare groepen” te waarborgen dat de sw-infrastructuur landsdekkend blijft bestaan. Daar is ze het van harte mee eens.

  Klijnsma steunt behoud sw-infrastructuur

  Staatssecretaris Jetta Klijnsma is het van harte eens met de oproep van 269 wethouders in het manifest “ Investeren in werk voor kwetsbare groepen ” aan politieke partijen te waarborgen dat de huidige sw-infrastructuur landsdekkend …
 • Een inwoner van Veenendaal is veroordeeld tot het betalen van een boete voor het herhaaldelijk beledigen van burgemeester en wethouder via de social media. Gaat hij nogmaals de fout in dan moet hij zijn straf zelfs uitzitten.

  Belediging burgemeester kost 350 euro

  2 reacties
  Een 64-jarige man is veroordeeld tot een boete van 350 euro en een voorwaardelijke celstraf van een week voor het beledigen van de Veenendaalse burgemeester Wouter Kolff en wethouder Arianne Hollander. De politierechter in Utrecht heeft dinsdag …
 • Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

  Werkloosheid daalt in alle provincies

  Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.
 • Een raad van commissarissen, adviesbureaus, cliëntenraden, onderzoeksinstituten en planbureaus. Bij raadsleden zijn ze als hulptroepen meer dan welkom om de controlerende taak van de gemeenteraad beter uit te voeren.

  Extra hulptroepen voor raad nodig

  Een raad van commissarissen, adviesbureaus, cliëntenraden, onderzoeksinstituten en planbureaus. Bij raadsleden zijn ze als hulptroepen meer dan welkom om de controlerende taak van de gemeenteraad beter uit te voeren.

Vacatures

Van onze partners