of 59054 LinkedIn

De gemeente van de toekomst

Er verandert veel in de omgeving van de gemeentes; er komen taken bij, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben andere verwachtingen en de schaalgrootte lijkt alsmaar toe te nemen. In de drukte van alledag is het bijna niet mogelijk om te reflecteren op de betekenis van deze veranderingen voor de gemeentelijke organisatie.

 

IS UW GEMEENTE KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Dat is de kernvraag in deze leergang die de Binnenlands Bestuuracademie samen met PBLQ heeft opgezet. In vier modules behandelen wij de thema’s die de komende jaren een grote impact op uw gemeentelijk organisatie hebben. Naast inspirerende sprekers is er tijd voor reflectie en discussie met collega’s. Bij elke module reizen we naar de fictieve gemeente Fonkelveen waar toekomstige vraagstukken nu al actueel zijn en helpen deze gemeente met het zoeken naar oplossingen.

 

RESULTAAT

Na afloop van deze leergang heeft u:

  • Inzicht in de belangrijkste veranderingen die op gemeenten afkomen
  • Deze inzichten vertaald naar uw eigen gemeente en een goed beeld van uw eigen uitdagingen
  • Tools en praktische handvatten om met de ontwikkeling van de strategie van uw eigen gemeente aan de slag te gaan
  • In de virtuele reizen naar Fonkelveen geoefend met vraagstukken die ook in uw gemeente gaan spelen
  • Uw netwerk vergroot


DOELGROEP

De gemeente van de toekomst is gericht op leidinggevenden, (bestuurs)adviseurs, programmamanagers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met strategische ontwikkeling van hun gemeente.

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Elke module duurt twee dagen en vindt plaats op een centrale locatie in het land. De module wordt ondersteund door een e-learning omgeving waarin u de gemeente Fonkelveen bezoekt en aan de slag gaat met vraagstukken die daar spelen.

 

DATA 

Uitvoering 1: Den Haag

21 en 22 september:
Veranderende verhoudingen tussen politiek, bestuur en lokale gemeenschap

12 en 13 oktober:
De gemeente in de Netwerkmaatschappij

16 en 17 november:
Uw gemeente als Smart City

14 en 15 december:
Veranderende veiligheidINHOUD


MODULE 1

Veranderende verhoudingen tussen politiek, bestuur en lokale gemeenschap

Kerndocent: Peter Castenmiller

 

De verhoudingen tussen raad en College zijn permanent in beweging, ook de ambtelijke organisatie moet in staat zijn om een goede en betekenisvolle relatie te onderhouden met de raadsleden. Nu vaak gezegd wordt dat ruimte moet worden geboden aan initiatieven vanuit de lokale gemeenschap, betekent dat eveneens dat alle bestaande en bekende verhoudingen veranderen. In deze module gaan we in op deze veranderingen. Nadrukkelijk zullen we de consequenties belichten voor de raad, College van B&W en ambtelijke organisatie en voor de onderlinge relaties en samenwerking.  

 

MODULE 2

De gemeente in de Netwerkmaatschappij

Kerndocent: Marcel Thaens


Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie; de gemeente wordt één van de spelers in een netwerksamenleving. Dit is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor gemeenten in de 21ste eeuw. De gemeente heeft steeds vaker andere partijen nodig om de maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Soms moet de gemeente een leidende rol spelen, in andere gevallen volstaat een ondersteunende rol. Deze module geeft u inzicht in de sturingsmogelijkheden in de netwerkmaatschappij. U leert het belang van ‘vitale coalities’ kennen en hierin effectief op te treden. 

 

MODULE 3

Uw gemeente als Smart City

Kerndocent: Evert Jan Mulder

 

Smart cities lijken ver weg, soms alleen al omdat we er eigenlijk geen goede Nederlandse naam voor hebben. Maar de ICT ontwikkelingen gaan zo snel en zijn overal; met een uitgekiende strategie kan uw gemeente op korte termijn met vernieuwende ICT concepten goede resultaten halen. Raak geïnspireerd door voorbeelden van Smart Cities in binnen- en buitenland u leert dat u echt geen metropool hoeft te zijn om ook in uw gemeente smart city concepten toe te passen. 

 

MODULE 4

Veranderende veiligheid

Kerndocent: Niek van As

 

Helaas krijgen gemeenten met enige regelmaat te maken met incidenten die een grote impact hebben op het gevoel van veiligheid van de inwoners. Er is sprake van een grote variëteit aan bedreigingen van de veiligheid. Als een hijskraan omvalt in een woonwijk, is het direct zichtbaar, maar als het gaat om terreurdreiging of gevolgen van radicalisering onder groepen van inwoners, blijven dergelijke bedreigingen lang onder de oppervlakte. En dan zijn er ook gemeenten waar permanent gewaakt moet worden voor verstrengelingen tussen ‘boven- en onderwereld’. In deze module gaan we in op de veranderingen in het veiligheidsdomein en hoe zij de gemeente beïnvloeden.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Aanmelden

 

Afbeelding

Powered by:


Afbeelding

 

KOSTEN
Prijs       € 5.290,-
De prijs voor deze training is inclusief locatie- en verzorgingskosten.

 

AANMELDEN

Uitvoering 1: Den Haag

Startdatum 21 en 22 september 2016


Afbeelding

 

CONTACT

PBLQ

Peter van Enk

Lid van het Managementteam

Postbus 18607

2502 EP  Den Haag

T: 070 - 376 36 36

E: info@pblq.nl

 

 

Afbeelding 

 

Whitepaper Smart City

Afbeelding

 

Afbeelding