of 59167 LinkedIn

Nieuwspoort Seminarreeks De Juridische Gemeente

De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk


Uw gemeente heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

 

De decentralisaties in het sociaal domein zorgen voor meer klachten, bezwaren en beroepsprocedures die beslag leggen op uw capaciteit. Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de Nieuwe aanbestedingswet.

 

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden?

 

Tijdens de seminarreeks ‘De Juridische Gemeente 2017’ krijgt u in compacte 4 middagseminars  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

 

·        De nieuwe Wob en de Woo

·        De WBP en de AVG

·        Klachten, bezwaar en beroep in het sociale domein

·        De nieuwe aanbestedingswet

 

Praktische seminarreeks voor gemeentejuristen en juridisch adviseurs

 

Wij heten u graag welkom vanaf 22 maart in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

 

 

Afbeelding              Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Sprekers seminarreeks 'De Juridische Gemeente'

AfbeeldingJan van der Grinten is bestuursrechtadvocaat en partner bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam en docent overheidsaansprakelijkheid. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van het omgevingsrecht, toezicht en handhaving, subsidiezaken, openbare orderecht, overheidsaansprakelijkheid, contracten met de overheid en last but not least openbaarheid van bestuur (de Wob). Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden, de SSR, de Academie voor Overheidsjuristen en hoofddocent overheidsaansprakelijkheid aan de Beroepsopleiding Advocatuur. Hij is gastannotator van jurisprudentie blad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem. Lees hier het artikel in de Volkskrant (8 februari 2016) waarin Jan van der Grinten een reactie geeft op de MH17-Wob-procedure: Volkskrant, RTL en NOS eisen meer transparantie over MH17-ramp.

 

AfbeeldingAnita van den Berg is sinds 2012 werkzaam bij Kennedy Van der Laan, waar ze adviseert en procedeert op het terrein van Wet Bibob, toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid, omgevingsrecht en life sciences. Anita is in 2004 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens en na studie heeft ze 1,5 jaar als jurist gewerkt bij de Afdeling Juridische Zaken van de Bestuursdienst van gemeente Amsterdam. Daarna heeft ze 7 jaar gewerkt als docent/onderzoeker bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. In december 2012 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit met een juridisch proefschrift getiteld “Informatiegebruik bij de bestrijding van integriteitsschendingen van advocaten, notarissen en accountants in de vastgoedsector”. Anita geeft regelmatig cursussen op het terrein van de Wet Bibob voor praktijkjuristen en de rechterlijke macht. Ook is zij annotator voor de AB.

 

AfbeeldingGerrit-Jan Zwenne (1966) is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat in Amsterdam. Hij houdt zich vooral bezig met de toepassing en werking van de privacywet- en regelgeving, en met telecom- en internetrechtelijke vraagstukken. Gerrit-Jan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR); bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR); docent in de VIRA-Grotius opleiding voor ICT-recht advocaten; redacteur en co-auteur van Tekst & Commentaar Telecom- en privacyrecht (inmiddels 5e druk 2015) en redacteur van de Sdu Mongrafieen ICT-recht. Hij maakt deel uit van de Raad van Advies van Privacy Perfect en was lid van de externe klankboordgroep van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (‘Cie Elias’), die onderzoek deed naar mislukte overheids-ICT-projecten (kamerstukken II 2014/15, 33 326, nr. 5. In oktober 2005 liep hij zijn eerste marathon uit.

 

 

AfbeeldingEsther Schaake is sinds 2012 advocaat. Zij is begonnen bij een nichekantoor waar zij werkzaam was binnen de brede overheidspraktijk. In 2016 maakte zij de overstap naar Pels Rijcken. Haar bijzondere interesse gaat uit naar het algemeen bestuursrecht en het gezondheidsrecht. Esther is redactielid van Jurisprudentie voor Gemeenten (JG) en Gezondheidsrecht Updates.

 

 

AfbeeldingTim Robbe studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn beëdiging als advocaat werkte hij meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. De eerste drie jaar in dienst van grote adviesbureau's. Daarna tien jaar als zelfstandig ondernemer. Hij specialiseerde zich vooral in (uitzonderingen) in het Europese aanbestedingsrecht. Publiceerde daarover ook een boek dat al in tweede druk verscheen en de eerste plek bereikte op juridischboek.nl. Daarnaast is hij de geestelijk vader van "bestuurlijk aanbesteden". Een manier van aanbesteden die inmiddels de standaard vormt voor inkoop in het sociaal domein. Tussen 2013 en 2015 sloot hij voor ruim EUR 1 miljard aan contracten tussen gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties. Hij is gespecialiseerd in aanbesteding, aansprakelijkheid, contracten en zorg en sociale zekerheid. Hij werkt vooral voor ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en zorg- en welzijnsinstellingen.

 

AfbeeldingPetra Heemskerk is partner en advocaat bij CMS Nederland en werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij heeft zich volledig gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Petra begeleidt zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen. Zij richt zich op de preventieve toetsing van aanbestedingstrajecten, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en zij treedt op in aanbestedingsgeschillen. Daarnaast adviseert zij omtrent aanbestedingsrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek private samenwerking. Als bijzonder specialisme heeft zij openbaar vervoer, waarbij zij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers begeleidt. Petra heeft als docent Aanbestedingsrecht gewerkt voor de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Zij is lid van de redactie van het tijdschrift Bouwrecht en zij is docent aan de Grotius Academie. Tevens is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van MeanderOmnium en bestuurslid bij het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht.

 

 

Aanmelden

Wanneer : 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april 2017
Waar: Perscentrum Nieuwspoort Den Haag
Tijd: Vanaf 12.30 uur - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur in samenwerking met het Haags Congres Bureau
Info: José Salhi (020) 573 36 62
jsalhi@binnenlandsbestuur.nl


 

Afbeelding

Programma

Seminar 1

22 maart 13.30 - 17.00 uur

Openbaarheid:  De nieuwe Wob (en de Woo) in de praktijk

Jan van der Grinten, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en Anita van den Berg, advocaat bij Kennedy van der laan

 

Seminar 2

29 maart 13.30 - 17.00 uur

Gegevensbescherming & Privacy: AVG, WBP & Privacy in de praktijk

Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Brinkhof

 

Seminar 3

5 april 13.30 - 17.00 uur

Klachten, bezwaar en beroep in het sociaal domein

Esther Schaake, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

 

Seminar 4

12 april 13.30 - 17.00 uur

Inkoop en aanbesteding: De Nieuwe Aanbestedingswet

Tim Robbe, advocaat bij Aboukir & Robbe Advocaten en Petra Heemskerk, partner en advocaat bij CMS Nederland

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 keer een lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel.

 

U kunt zich ook voor 2 van de 4 seminars inschrijven, dan bedragen de deelnamekosten € 795,- excl. BTW inclusief 2 keer een lunch, de presentaties van de 2 seminars (worden nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

 

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

 

 

Afbeelding

 

Afbeelding