of 59221 LinkedIn

Wat nu?

Rens Meijkamp Reageer

Operatie NUP en het programma iNUP lopen per 31 december 2014 af. Het programma was van ongekende omvang en heeft een enorme impact gehad op gemeenten. Het programma is opgezet om gemeente te ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie van de e-Overheid.

Met het aflopen van het programma ligt de vraag voor de hand: Wat nu? Zijn de doelen bereikt en kunnen we nu ook –verantwoord- stoppen?

Volgens programmamanager iNUP bij BZK, Rob Evelo, heeft het programma een basisinfrastructuur opgeleverd die ‘beheersbaar en hanteerbaar’ is. Hij zegt ook dat er nu een nieuwe fase begint waarin de basisinfrastructuur er weliswaar staat, maar waarin de implementatie ervan nog verder op stoom moet komen: De koppeling met de gemeentelijke processen moet nog verder gemaakt worden.

Kortom: de doelen zijn beslist nog niet bereikt. Niemand heeft een goed overzicht, maar misschien zijn we pas halverwege met de implementatie van alle doelen, bouwstenen en resultaatsverplichting.
Een programma stoppen na een jaar of vier is doorgaans zinvol om in een nieuwe vorm beter te kunnen bijsturen op de actuele situatie. Doorgaan op het oude spoor is geen optie. Dat is antwoord geven op oude vragen met oplossingen die nu niet meer passen. De vraag is nu dan ook welke doelen en welke strategie gevolgd moet worden.

We komen steeds meer tot inzicht dat de digitale overheid geen einddoel kent maar een proces van voortdurende aanpassing en vernieuwing is. Lange tijd hebben we gesproken over ‘de basis op orde’ maar dat is een illusie gebleken. “Als we de basisinfrastructuur op orde hebben, dan functioneert de e-Overheid wel”, was de gedachte. Volgens mij is dat taal van managers die denken dat de beleidsrealiteit überhaupt te managen valt.
De werkelijkheid leert ons echter dat we in een voortdurende staat van aanpassing, herziening en vernieuwing zijn; zowel de samenleving waarin we leven als ook de publieke organisaties waarmee we een dienst aan de samenleving willen bewijzen zijn hyperdynamisch.

De eigentijdse gemeenten is dus een gemeente die voortdurend weet in te spelen op maatschappelijke verandering en op noodzakelijke vernieuwing van dienstverlening. Stabiliteit en de “basis op orde” hebben geen bestaansrecht meer; dan loop je altijd achter de maatschappelijke feiten aan.

Voor een vervolg op het NUP is dus inzet op lerende organisaties en lerende professionals essentieel. Het programma zou ruimte moeten geven aan de ambities en passie van innoverende leiders binnen gemeenten om elke dag weer beter te worden, om elke dag weer vernieuwing te kunnen vorm geven. Wat we nodig hebben om flexibel en adaptief te kunnen zijn in de dynamiek van de samenleving, is lerend vermogen op alle lagen van de organisatie en de grenzeloze drive om elke dag weer beter te willen worden. Voor een vervolg op het iNUP is naar mijn idee geen techniek gedreven strategie nodig maar een mensgerichte strategie voor bevlogen innoverende leiders.

dr. ir. Rens Meijkamp
www.RensonConsultancy.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners