of 59221 LinkedIn

Verantwoordelijkheid nemen

Kees Groeneveld Reageer

Wanneer we terugkijken op de afgelopen jaren zien we dat de oorzaak van de recessie niet de bankencrisis zelf was, maar veel het ontbreken van persoonlijke ethiek. Veel mensen maken een onderscheid tussen persoonlijke ethiek en een globaal sociale ethiek. Dat is merkwaardig te noemen omdat een globaal sociale ethiek opgebouwd is uit de sommatie van individuele persoonlijke ethiek.

De bankencrisis laat zien dat persoonlijke ethiek, of meer het afweten daarvan, gevolgen kan hebben voor een grote groep mensen. Mensen die ontslagen werden en in problemen raakten, niet meer de hypotheek konden betalen, relaties die onder druk kwamen te staan, sociale structuren die ontwricht werden, et cetera. De gevolgen van de bankencrisis zijn groot. Dat zou moeten leiden tot bezinning. Niet alleen mondiaal (dat klinkt zo ver weg), maar ook vertaald naar het persoonlijk handelen. Mahatma Gandhi drukte het als volgt uit: ‘De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.’

Hebzucht wordt vaak gebruikt als trigger om mensen te laten presteren. Op korte termijn hoge bonussen kunnen verdienen zorgt ervoor dat mensen de gevolgen op lange(re) termijn uit het oog verliezen. Joris Luyendijk beschrijft dit gedrag pijnlijk nauwkeurig in zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn’.  Wanneer hebzucht, als eigenschap, gezien wordt als lovenswaardig dan is er iets mis met de fundamenten van ons systeem. Typerend de reactie van de baas van ABN AMRO (Gerrit Zalm), die vond dat een extra ton voor zijn bestuursleden een pleister op de bezuinigingswonde was, terwijl in zijn organisatie vele medewerkers op de nullijn stonden of ontslagen werden.

Als we in een individualiserende maatschappij ons steeds meer richten op onze eigen ontwikkeling en onze eigen persoonlijke welvaart en welzijn, en daardoor apathisch worden voor mensen om ons heen, dan zien we iets fundamenteels over het hoofd: namelijk dat ons gedrag grote invloed kan hebben op levens van mensen. Apathie is een vorm van zelfzuchtigheid en leidt tot onverschilligheid naar anderen toe. Apathie ontstaat onder meer wanneer organisatiebelangen een grotere rol gaan spelen dan de belangen van de klant, inwoner of ondernemer. Apathie in de vorm van onverschilligheid speelt ook een rol wanneer we de systeemwereld laten prevaleren boven de leefwereld. Wanneer het volgen van de workflow in een systeem belangrijker is dan luisteren naar het verhaal van de inwoner die zorg behoeft.

Directie en management van organisaties spelen een cruciale rol. Voorbeeldgedrag van persoonlijke ethiek is een belangrijke pijler voor het realiseren van een mensgerichte organisatie: Dat zorgt ook voor het dichten van de kloof tussen leefwereld en systeemwereld. Medewerkers die in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen en het belang van de klant voorop te stellen.

De uitdaging is aan U!

Kees Groeneveld houdt zich binnen KING (VNG) bezig met Leveranciersmanagement

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners