of 59232 LinkedIn

Slim Amsterdam

Rob de Wildt Reageer

Een slimme stad, een ‘smart city worden, ja dat wil elke stad wel. Wereldwijd zijn er al flink wat steden die stappen zetten in die richting. Ook in eigen land. Amsterdam bijvoorbeeld heeft de intentie om de komende jaren uit te groeien tot ‘smart city’, een stad die slim omgaat met informatie om de burgers een leefbaardere en veiliger stad te bieden. Dit voornemen past in een lange traditie van een stad die al in de Gouden Eeuw heel goed besefte wat de waarde van informatie was.

Volgens Ger Baron, de Chief Technology Officer van de Gemeente Amsterdam, zit slim omgaan met informatie in het DNA van de stad. Rond 1600 was de helft van het aantal schepen wereldwijd in Amsterdam geregistreerd. Op basis van informatie over de lading van die schepen kon er handel worden gedreven. Wereldwijd de voorloper van de huidige effectenbeurzen. Amsterdam was de eerste stad in Europa die op internet werd aangesloten. Ook herbergt de stad AMS-IX, het grootste internetknooppunt ter wereld, misschien nog wel belangrijker voor de economie dan Schiphol. De stad behoort dan ook tot de 15 prettigste steden ter wereld: leefbaar, innovatief, aantrekkelijk en concurrerend.

En natuurlijk moet zo’n stad ‘connected’ zijn. Dat wil zeggen: een stad met netwerkverbindingen tussen mensen, processen, data en dingen, ook wel aangeduid met het Internet of Everything (IoE). Als internetpionier zet Amsterdam nu de volgende stap met het IoE om een echte innovatieve, groene en aantrekkelijke ‘smart city’ te worden. Het is de bedoeling dat Amsterdam uitgroeit tot een voorbeeld voor andere steden in Europa en daarbuiten.

Om dat voor elkaar te krijgen bouwt Amsterdam nu een ‘ecosysteem’ op met bedrijven die binnen een publiek-private samenwerking een actieve rol willen spelen in dit omvangrijke project. Zo heeft Amsterdam in april met Cisco een intentieverklaring getekend om samen tot een concreet programma te komen voor het Internet of Everything. Dit betekent een nieuwe impuls voor een samenwerking die al langer bestaat en een opschaling van een aantal IoE-projecten die al in gang zijn gezet.

Publiek-private samenwerking is essentieel om tot een werkelijke smart city te komen. Want er zijn beslist meerdere partners met verschillende expertise nodig om met duurzame oplossingen meer grip te krijgen op de uitdagingen van de toenemende verstedelijking. Die verstedelijking houdt ook niet op bij de gemeentegrenzen. Vandaar dat de regio rond Amsterdam, de Metropoolregio met zo’n 2,1 miljoen inwoners, wordt meegenomen in de initiatieven op het gebied van werk, gezondheid, onderwijs, energie, water, voedsel en afvalverwerking.

Een belangrijk ‘smart city’-aspect voor Amsterdam is het bevorderen van innovatief ondernemerschap. De gegevens waarover de gemeente beschikt kunnen van grote waarde zijn voor ondernemers. Door deze gegevens voor iedereen toegankelijk te maken, ontstaat een interessante dynamiek in de stad. Er zal ook steeds minder worden ingezet op subsidie. In plaats daarvan komen investeringen om ondernemers in staat te stellen om vanuit de stad zo snel mogelijk nieuwe producten en diensten in de markt te zetten. Daarvoor zal een open platform worden ontwikkeld, waarop iedere ondernemer kan ‘inpluggen’.

Deze ontwikkeling is een grote ‘gamechanger’. Dat lijkt misschien een voor de hand liggende opmerking, maar kijk eens naar Airbnb en Uber. Twee initiatieven die de hotel- en taxiwereld, en dus de steden, volkomen op hun kop zetten. Slim gebruik van technologie leidt tot andere en zelfs soms ’disruptive’ businessmodellen. Denk ook aan de impact van mobiel werken op de kantorenmarkt. Of dat steeds meer stadsbewoners veel liever een auto delen dan er zelf een bezitten. Het Internet of Everything maakt het veel makkelijker - en goedkoper - om dit alles verder te ontwikkelen en te verfijnen. Uitgroeien tot een smart city heeft tijd nodig, pakweg zes tot zeven jaar. Volgens Ger Baron is de innovatiecyclus van ICT teruggebracht naar 1 tot 2 jaar en daar valt door de gemeente eigenlijk geen beleid op te maken. Maar het is wel duidelijk dat er een goede ICT-architectuur nodig is voor de lange termijn.

De uitdagingen op weg naar de smart city is het tot stand brengen van veiligheid en de bescherming van Amsterdammers tegen dingen die zij niet willen. Wat de rol van de stad hierin precies moet zijn is nog niet duidelijk. Daarom gaat Amsterdam volop experimenteren en oefenen met IoE. De bewoners en bedrijven moeten hierbij absoluut betrokken worden en van de gemeente de informatie krijgen op basis waarvan zij zelf slimme keuzes kunnen maken. En dat sluit weer naadloos aan op de participatiegedachte die de gemeenten nu in hun beleid verwerken.

Rob de Wildt- Directeur Publieke Sector bij Cisco

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners