of 59232 LinkedIn

Het zijn de mensen die het verschil maken

Rens Meijkamp Reageer

Ofschoon iedereen weet dat het de mensen zijn die het verschil maken in het creëren van succesvolle vernieuwing, aarzelen we bij het maken van beleid om te investeren in de professionele kwaliteit van mensen. Of het nu gaat om de ondersteuning van gemeenten bij de uitdagingen voortkomend uit de decentralisaties of bij het nadenken over vervolgstappen op het i-NUP. De beleidsplannen staan vol van abstracte beleidsstrategieën en navenant instrumentarium. Het is bijna zoals een generaal een oorlog plant zonder zich te beseffen of hij voldoende en goed getrainde soldaten heeft.

Simon Sinek is beroemd geworden met zijn verhaal “Start with the why”, waarin hij pleit voor een waarde gedreven benadering (the why) in het ontwikkelen van organisaties en nieuwe diensten. Ook Sinek maakt nu een big shift in zijn werk: die van de focus op organisatiedoelen en organisatiestrategie naar persoonlijke effectiviteit. In zijn termen: van “we-goals towards me-goals”.
Deze shift is gedreven vanuit de vraag naar effectiviteit van organisatieverandering en vernieuwing van dienstverlening. Hij draagt het inzicht uit dat een organisatie uiteindelijk alleen maar gebaat is bij mensen die in hun kracht staan, doen wat ze willen doen in het leven en al hun kwaliteiten tot uitdrukking brengen op hun werkplek. Trekken we dit door naar het overheidsdomein dan kunnen we ons afvragen in hoeverre onze ambtenaren niet alleen voldoende zijn toegerust voor alle vernieuwingsopgaven die op de stoep staan? Maar ook of ze voldoende gestimuleerd worden om vanuit eigen kracht en kwaliteit te werken?

Onlangs woonde ik een leerCRKL bij van CRKL, platform voor innoverend leiderschap. Dat was een boeiende en buitengewoon inspirerende meeting met innoverende leiders in het publieke domein. Thema van de meeting was organisatievernieuwing in het publieke domein. Via een omweg kwamen we tot een buitengewoon verrassende conclusie. Marcel Brands, secretaris directeur van Waterschap de Dommel, formuleerde het zo: “Organisatievernieuwing is mensenwerk: ‘zorg voor een gelukkige medewerker en de resultaten komen vanzelf’. Het is ‘zo klaar als klontje’ dat er veel geluk begraven wordt in het werkzame leven van de overheidsdienaren. Geluk dat terug moet komen, of nog beter, niet meer begraven mag worden door de leiders in de publieke sector. Wat nodig is, is lef om de medewerkers in hun geluk te laten werken met de juiste inspiratie om midden in de maatschappij te staan en te dienen.”

Ik ben verbaasd en ook geraakt omdat hij spreekt vanuit lange ervaring en bevlogenheid voor de publieke taak. Kan het zijn dat we langzamerhand een nieuwe tijd inglijden? Een tijd waarin we werkelijk van het menselijk kapitaal uitgaan? Een tijd waarin (publieke)organisaties professionals ondersteunen zich te ontwikkelen om maatschappelijke doelen te kunnen realiseren? Een tijd waarin we de potentie van het menselijk kapitaal onderscheiden en helpen te ontkiemen? Ik denk dat het onvermijdelijk is dat we de mensen met hun professionele passie weer centraal gaan stellen. Het publieke domein en met name de gemeenten hebben te maken met grote maatschappelijke en beleidsmatige uitdagingen. Met al het gebrek aan doorstroming binnen overheidsorganisaties moeten we wel opnieuw gaan investeren in ons menselijk kapitaal.

dr. ir. Rens Meijkamp
www.RensonConsultancy.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners