of 59232 LinkedIn

Gemeentelijke battle

Harrie Gooskens Reageer

Vorige week sprak ik iemand die in de afgelopen tijd erg veel pech heeft gehad. Hij is twee jaar geleden werkloos geworden en heeft daarom onlangs zijn “onder water staande” huis moeten verkopen. Hij raakte in paniek bij het idee dat de WW-uitkering van het UWV op zijn einde liep. Ik probeerde hem gerust te stellen met de mededeling dat hij heel waarschijnlijk terecht kon bij de gemeente Breda voor schuldhulpverlening, “kijk maar op de website”.

Ik dacht dat jij verstand had van de gemeente
De volgende dag belde hij me gefrustreerd op omdat er op de website van Breda niets te vinden was over schuldhulpverlening; “ik dacht jij verstand had van de gemeente!” beet hij me toe. Vervolgens ben ik zelf even achter internet gekropen en hij had gelijk. Gelukkig vond ik vervolgens op de website van de Kredietbank West-Brabant wel alle relevante informatie. Dom van me, ik had hem direct naar deze site moeten doorverwijzen. Ik belde hem geruststellend terug en excuseerde me voor mijn domheid.

Domheid en boosheid
Nu ik daar nog eens over nadenk had ik mijn excuses vanwege domheid beter achterwege kunnen laten. Ik had hem deelgenoot moeten maken in mijn boosheid, want de gemeente Breda heeft in de afgelopen jaren vele tonnen geïnvesteerd in e-dienstverlening en dan zou je toch op zijn minst mogen verwachten dat de website alle informatie vermeldt die van belang is bij de wettelijke gemeentetaak “schuldhulpverlening”. Dat het gemeentebestuur die taak uit efficiencyoverwegingen heeft ondergebracht in een regionaal samenwerkingsverband vind ik als belastingbetaler een goede zaak. Maar dat het gemeentebestuur in haar e-dienstverlening vervolgens met geen woord rept over die wettelijke gemeentetaak is ronduit triest. Blijkbaar is hier het spreekwoord “uit het oog uit het hart” van toepassing. Het samenwerkingsverband Kredietbank West-Brabant is nota bene gevestigd in het stadskantoor van Breda.

Verdwenen van de radar
Een gemeentelijke taak, fysiek uitgevoerd op dezelfde locatie, maar als gevolg van samenwerking aangestuurd door een ander bestuur c.q. directie en daardoor volledig verdwenen van de radar van de gemeentelijke e-dienstverlening van Breda. Hier heeft de efficiency van samenwerking het duidelijk gewonnen van de effectiviteit van e-dienstverlening.

Breda is geen incident. Ik heb even onderzocht hoe het bij andere gemeenten (groot en klein) is gesteld en bijna overal ontbrak informatie over schuldsanering. Maar schuldsanering bleek niet de enige gemeentetaak die geen rol speelt in de digitale dienstverlening. Veel gemeenten die hun taken op het gebied van werk en inkomen hebben ondergebracht bij een intergemeentelijke sociale dienst zwijgen ook als het graf over deze taken op hun website. Soms kon ik na lang zoeken de URL vinden die me naar de website van het samenwerkingsverband bracht.

e-Formulieren
Op de website van veel gemeenten die hun belastingtaken hebben ondergebracht bij een regionaal belastingkantoor vond ik niets terug over het indienen van een OZB-bezwaarschrift. Mijn eigen Breda doet het op dat gebied nog best aardig met de nodige informatie, maar zodra ik tot actie wil overgaan moet ik toch echt naar de website van Belastingsamenwerking West-Brabant. Dat is raar want e-formulieren horen volgens mij toch echt bij de frontoffice taak van de e-dienstverlenende gemeente. Of een directe link naar het e-formulier op de website van het samenwerkingsverband. Dat het formulier in de backoffice wordt afgehandeld door ambtenaren van een efficiënt georganiseerd samenwerkingsverband vind ik prima, zolang de gemeente de ingang maar voor haar rekening neemt.

Battle
Mijn korte onderzoekje maakt duidelijk dat er een battle gaande is tussen de effectiviteit van een gemeente (e-dienstverlening) en de efficiency (samenwerking), waarbij het erop lijkt dat de efficiency stevig aan de winnende hand is. Dat is zonde. Zonde van veel (i-)NUP investeringen in de e-dienstverlening door gemeenten en zonde van hetgeen in veel gemeenten al bereikt is op het moment dat een goed lopende taak wordt overgeheveld naar een nieuw Shared Services Centre.

Maar vooral ook zonde van het concept van de gemeente als meest nabije overheid voor de burger. Dat is een van de belangrijkste redenen achter de drie decentralisaties (3D) op het gebied van jeugdzorg, AWBZ/Wmo en arbeidsparticipatie die momenteel alle aandacht opeisen. Ik ben benieuwd of we 3D binnenkort gaan terugvinden op de gemeentelijke website en met welke e-formulieren de burger vervolgens aanspraak kan maken op dienstverlening. Of moeten we dan in de gemeentelijke e-dienstverlening hooibergen op zoek naar de URL van een of ander samenwerkingsverband?

Opheffen gemeentelijke bestuurslaag
Beste raadsleden, wethouders en directieleden: maak een einde aan deze battle en ga aan de slag met een vredesverdrag tussen effectiviteit (e-dienstverlening) en efficiency (samenwerking). Als dat niet gaat lukken, kunnen we de bestuurslaag gemeenten beter opheffen of vervangen door een bestuurslaag samenwerkingsverbanden met eigen direct gekozen bestuur. Bijvoorbeeld naast waterschappen voortaan ook verkiezingen voor veiligheidsregio’s, regionale kredietbanken, uitkeringschappen, decentralisatieschappen, burgerzakenschappen, vergunningschappen (RUD’s) en de terugkeer van de regionale rekencentra (ICT).

Harrie Gooskens
Telengy Associé

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners