of 59221 LinkedIn

Druk met regelen regeldruk

Maurice van Erven Reageer

In de meeste gemeentelijke APV’s (Algemene Plaatselijke Verordening) is wildkamperen nog steeds verboden. Zo mag je niet zomaar een tentje opzetten voor het gemeentehuis. Ook voor veel andere ‘overlastsituaties’  is er in verschillende APV’s van alles geregeld over wat er in de openbare ruimte wel of niet is toegestaan. Wanneer je dan een evenement wilt organiseren op datzelfde plein voor het gemeentehuis, moet je vooral duidelijk kunnen maken dat je daarbij wel een tent opzet, maar niet gaat kamperen.

Een aantal gemeenten werkt nu aan het opschonen van hun APV door regeltjes te schrappen en een beroep te doen op fatsoen. Het thema regeldruk mag zich daarmee opnieuw verheugen op belangstelling. Maar, wordt er bij gezegd: regels zijn belangrijk. Wat door de een beleefd wordt als regeldruk, is het behoud van ruimte voor een ander.

Als er dan niet verder in de regels geschrapt kan worden, dan zal uitvoering  zo eenvoudig mogelijk gemaakt moeten worden. Verbetering kan onder meer gevonden worden in de dienstverlening en informatievoorziening. Daarmee wordt het aantal regels niet minder, maar de beleving van regeldruk wordt wel positief beïnvloed.

Een voorbeeld: wilt u een dakkapel plaatsen? Dan is er een digitale aanvraagmogelijkheid via het Omgevingsloket, waarmee voor de sloop- en de bouwactiviteiten de benodigde meldingen of vergunningen kunnen worden geregeld. Maar waar moet je met dat sloopafval naartoe? Niet zelden is een puincontainer nodig, die apart moet worden aangevraagd. Moet u dan opnieuw van alles invullen, of denkt uw gemeente pro-actief mee en wordt de toestemming voor de container als vanzelf meegeleverd? De gemeente weet immers wie-wat-waar u bent en kan de geschikte plaats voor uw deur eenvoudig vaststellen.

Een groot deel van de beleefde regeldruk komt voort uit het vragen naar de bekende weg. Vanuit het i-NUP zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet met het beschikbaar stellen van deze informatie in de gemeentelijke systemen en -processen. Daardoor hoeft de gemeente geen stapels papier meer op te vragen en te verwerken, maar kan een betrouwbare bron geraadpleegd worden op het moment dat dat nodig is.

Ondanks de beschikbaarheid van informatie die regeldruk helpt verminderen, moet er bij een groot aantal gemeenten nog van alles worden geregeld. Zij zullen de komende periode dan ook vooral druk zijn met het regelen van de regeldruk...

* Maurice van Erven is werkzaam bij Operatie NUP, een programma dat door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners