of 59232 LinkedIn

Keuzevrijheid

Binnen onze Nederlandse rechtsstaat hebben we op veel terreinen keuzevrijheid.  Keuzevrijheid om te kiezen wie je partner wordt, welke opleiding(en) je wilt volgen, welk huis je wilt bewonen, bij welke organisatie je zou willen werken en welke applicaties je wilt kiezen bij de invulling van je ICT-beleid. De keuze van applicaties kan soms breed zijn. Wanneer we de markt van zaaksystemen bekijken, zien we dat daar een aanbod is van meer dan dertig applicaties. Dat is mooi om te zien, want het geeft aan dat de gemeentemarkt een interessante markt is. Ook voor nieuwe, soms innovatieve toetreders. Het aantal gemeenten neemt jaarlijks af. In 1817 hadden we nog 1236 gemeenten. Per 1 januari 2015 nog 393. De snelle rekenaar ziet dat jaarlijks het aantal gemeenten met gemiddeld 4 afneemt. Dit betekent dat het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van een applicatie gaat dalen. Dit gegeven is belangrijk bij het maken van een keuze voor een applicatie. Een leverancier van een applicatie zal een aantal keren zijn applicatie verkocht moeten hebben om uit de kosten te komen en om verdere doorontwikkeling te kunnen financieren. Dit betekent dat gemeenten, naast vragen over ondersteunen van standaarden (een knock-out criterium), aanvullende vragen moeten gaan stellen om risico’s rondom continuïteit zoveel mogelijk te verkleinen en toch kleine(re) aanbieders de mogelijkheid te geven hun innovatieve producten in te kunnen zetten. Gemeenten zullen ook vragen moeten gaan stellen over het hebben van en de concrete invulling van een escrow-regeling. Ook nadenken over betaalregelingen, waarbij niet vooraf een groot bedrag ineens betaald wordt, maar op basis van realisatie. Ook vragen bij ‘cloud’-oplossingen waar data opgeslagen staat en in welke vorm de gemeente de data aangeleverd krijgt wanneer een leverancier onverhoopt failliet gaat. Daarnaast zullen gemeenten zelf een continuïteitsstrategie moet uitwerken wat zij in geval van een (dreigend) faillissement van een van haar leveranciers gaat doen met de data en welke conversie- of migratiestrategie gevolgd moet gaan worden. Ook zal een gemeente moeten nadenken hoe zij inzage houdt in de continuïteit van haar leveranciers, bijvoorbeeld door regelmatig informatie op te vragen over de kredietwaardigheid. Keuzevrijheid is een groot goed: Het biedt nieuwe innovatieve mogelijkheden voor gemeenten. Wel brengt keuzevrijheid een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet je als gemeente bewust een aantal risico beperkende maatregelen treffen. De keuze is aan u! Kees Groeneveld houdt zich binnen KING bezig met Leveranciersmanagement

Binnen onze Nederlandse rechtsstaat hebben we op veel terreinen keuzevrijheid. Keuzevrijheid om te kiezen wie je partner wordt, welke opleiding(en) je wilt volgen, welk huis je wilt bewonen, bij welke organisatie je zou willen werken en welke applicaties je wilt kiezen bij de invulling van je ICT-beleid. De keuze van applicaties kan soms breed zijn. Wanneer we de markt van zaaksystemen bekijken, zien we dat daar een aanbod is van meer dan dertig applicaties. Dat is mooi om te zien, want het geeft aan dat de gemeentemarkt een interessante markt is. Ook voor nieuwe, soms innovatieve toetreders.

Het aantal gemeenten neemt jaarlijks af. In 1817 hadden we nog 1236 gemeenten. Per 1 januari 2015 nog 393. De snelle rekenaar ziet dat jaarlijks het aantal gemeenten met gemiddeld 4 afneemt. Dit betekent dat het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van een applicatie gaat dalen. Dit gegeven is belangrijk bij het maken van een keuze voor een applicatie. Een leverancier van een applicatie zal een aantal keren zijn applicatie verkocht moeten hebben om uit de kosten te komen en om verdere doorontwikkeling te kunnen financieren. Dit betekent dat gemeenten, naast vragen over ondersteunen van standaarden (een knock-out criterium), aanvullende vragen moeten gaan stellen om risico’s rondom continuïteit zoveel mogelijk te verkleinen en toch kleine(re) aanbieders de mogelijkheid te geven hun innovatieve producten in te kunnen zetten.

Gemeenten zullen ook vragen moeten gaan stellen over het hebben van en de concrete invulling van een escrow-regeling. Ook nadenken over betaalregelingen, waarbij niet vooraf een groot bedrag ineens betaald wordt, maar op basis van realisatie. Ook vragen bij ‘cloud’-oplossingen waar data opgeslagen staat en in welke vorm de gemeente de data aangeleverd krijgt wanneer een leverancier onverhoopt failliet gaat. Daarnaast zullen gemeenten zelf een continuïteitsstrategie moet uitwerken wat zij in geval van een (dreigend) faillissement van een van haar leveranciers gaat doen met de data en welke conversie- of migratiestrategie gevolgd moet gaan worden. Ook zal een gemeente moeten nadenken hoe zij inzage houdt in de continuïteit van haar leveranciers, bijvoorbeeld door regelmatig informatie op te vragen over de kredietwaardigheid.

Keuzevrijheid is een groot goed: Het biedt nieuwe innovatieve mogelijkheden voor gemeenten. Wel brengt keuzevrijheid een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet je als gemeente bewust een aantal risico beperkende maatregelen treffen. De keuze is aan u!

Kees Groeneveld houdt zich binnen KING bezig met Leveranciersmanagement

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners