of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De beste ambtenaar van 2017 is Hedzer Pathuis (51). De projectmanager van het Stationsgebied in Utrecht werd gisteravond gefêteerd in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht, waar juryvoorzitter en VNG-directeur Jantine Kriens hem de prijs uitreikte. De beste ambtenaar is een initiatief van Publiek Denken, i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Limburg en adviesbureau PBLQ.

  ‘Utrecht heeft oog voor de menselijke maat’

  Reageer

  De beste ambtenaar van 2017 is Hedzer Pathuis (51). De projectmanager van het Stationsgebied in Utrecht werd gisteravond gefêteerd in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht, waar juryvoorzitter en VNG-directeur Jantine Kriens hem de prijs uitreikte. De beste ambtenaar is een initiatief van Publiek Denken, i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Limburg en adviesbureau PBLQ.

 • © Wendy Deun/Out in the Open

  Diemen gaat ‘buiten de vangrails’

  Ambtenaren van de gemeente Diemen hebben een Rekmanifest opgesteld, dat gemeentesecretaris Jan Dick de Kort gisteravond aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Ambtenaren zoeken de rek in de regels op. Creativiteit, vertrouwen en speelruimte zijn de kernwoorden in het manifest. 

 • Om de Amsterdamse woningmarkt vlot te trekken zijn waarschijnlijk onorthodoxe maatregelen nodig, constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ze suggereert onder meer het verhogen of verlagen van de liberalisatiegrens. Of het kopers via een speciale ‘Amsterdam-wet’ verplichten om daadwerkelijk in het door hen aangekochte huis te gaan wonen.

  Paardenmiddelen nodig op Amsterdamse woningmarkt

  Om de Amsterdamse woningmarkt vlot te trekken zijn waarschijnlijk onorthodoxe maatregelen nodig, constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Ze suggereert onder meer het verhogen of verlagen van de liberalisatiegrens. Of het kopers via een speciale ‘Amsterdam-wet’ verplichten om daadwerkelijk in het door hen aangekochte huis te gaan wonen. 

 • Een aantal gemeenten waaronder Amsterdam willen al langer de snorfietsen verbannen naar de rijbaan. Dan gaat wel een helmplicht gelden. Na een jaar zal de maatregel worden geëvalueerd, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

  Snorfiets mag naar rijbaan

  Reageer

  Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. VVD en CDA, die er eerder op tegen waren, gaan nu wel akkoord met de maatregel.

 • De benoeming van de omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen wordt niet op last van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) herroepen. Waarnemend burgemeester Gerd Leers moet de ontstane situatie eerst goed analyseren.

  Minister grijpt (nog) niet in Brunssum in

  De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen wordt niet op last van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) naar huis gestuurd. Waarnemend burgemeester Gerd Leers moet de ontstane situatie eerst goed analyseren. Op basis daarvan kunnen vervolgstappen worden genomen. Er wordt de komende tijd bekeken of er landelijke richtlijnen moeten komen voor integriteitstoetsen voor lokale bestuurders.

 • Staatssecretaris Raymond Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat ervan uit dat er in april 2018 een debat plaatsvindt naar aanleiding van het commissierapport over de gang van zaken van het mislukte BRP-project. Hij zegt daarbij het liefst op te trekken met gemeenten.

  Knops: in april verder praten over moderne persoonsregistratie

  Staatssecretaris Raymond Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat ervan uit dat er in april 2018 een debat plaatsvindt naar aanleiding van het commissierapport over de gang van zaken van het mislukte BRP-project. Hij zegt daarbij het liefst op te willen trekken met gemeenten.

 • De coalitie in Rotterdam heeft nu nog maar 22 van 45 zetels. Hoewel er geen grote besluiten meer worden genomen tot de nieuwe raadsverkiezingen in maart volgend jaar, heeft Verveen al aangegeven zich niet meer gebonden voelt aan het coalitieakkoord.

  Geen meerderheid meer voor coalitie Rotterdam

  Reageer

  De coalitie in Rotterdam heeft sinds donderdagochtend geen meerderheid meer. Na een slepende ruzie in de fractie van D66 is raadslid Jos Verveen definitief uit deze fractie gezet. Hij weigert zijn zetel op te geven en gaat door als Lijst Verveen, zo bleek tijdens de raadsvergadering van Rotterdam.

 • Diverse gemeenten werken samen op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid. De wethouders maken vaak samen afspraken en dan kunnen raadsleden daar geen invloed meer op uitoefenen. 'Het probleem is dat de gemeenteraden vaak niet op dezelfde dag vergaderen en dan kan er vaak niets meer aan afspraken worden gedaan', aldus directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu.

  'Te weinig invloed raadslid bij gemeentelijke samenwerking'

  2 reacties

  Raadsleden hebben te weinig mogelijkheden om besluiten die wethouders en burgemeesters binnen de samenwerking met andere gemeenten nemen te beïnvloeden. Dat blijkt uit een enquête van Raadslid.Nu onder ruim 1400 raadsleden. Ruim de helft van de ondervraagden ziet dit als een bedreiging van de lokale democratie.

 • Reden voor de stop op geitenhouderijen is dat de sector in Gelderland de laatste jaren enorm is gegroeid. Mensen die dichtbij een geitenbedrijf wonen, hebben een aanzienlijk grotere kans op longontsteking. In Gelderland is dat risico het grootst, omdat daar rond alle geitenbedrijven veel mensen wonen. De komende jaren wordt de relatie tussen geiten en ziekte nader uitgezocht.

  Geitenhouderij in Gelderland voor 3 jaar op slot

  Reageer

  De geitenhouderij in Gelderland mag de komende drie jaar niet groeien. In de zomer besloot de provincie al om de geitenhouderij tijdelijk op slot te zetten. Provinciale Staten hebben die termijn woensdag met drie jaar verlengd. VVD, ChristenUnie, SGP en PVV waren tegen.

 • Het gemeentehuis van Brunssum

  Oppositie loopt boos weg uit raad Brunssum

  4 reacties

  De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Brunssum zijn in de nacht van woensdag op donderdag boos weggelopen. Dat gebeurde tijdens een debat over een voorstel van de lokale fractie Lijst Palmen. Die diende een motie in om een second opinion naar de integriteit van wethouder Jo Palmen te laten instellen. De oppositie voelde zich door deze motie overvallen en vertrok.

 • Burgemeesters en Commissarissen van de Koning (CdK) moeten geen extra instrumenten krijgen om niet-integere wethouders naar huis te sturen of te voorkomen dat ze worden benoemd. Dat stelt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar constitutioneel organisatierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Geen extra instrumenten burgemeesters bij integriteitsrisico

  Burgemeesters en Commissarissen van de Koning (CdK's) moeten geen extra instrumenten krijgen om niet-integere wethouders naar huis te sturen of te voorkomen dat ze worden benoemd. Er moet een landelijk integriteitsbureau in het leven worden geroepen, door de minister van Binnenlandse Zaken gecertificeerd, dat integriteitsonderzoeken voor kandidaat-wethouders uitvoert. De gemeenteraad moet op basis van die rapportage een besluit nemen over de benoeming van een kandidaat.

 • Een burgemeester moet samen met de Commissaris van de Koning (CdK) een benoeming kunnen blokkeren als uit een integriteitstoets blijkt dat een kandidaat-wethouder een hoog risicoprofiel heeft. Dat vindt de burgemeester van Brunssum, Luc Winants.

  Burgemeester en CdK moeten benoeming wethouder kunnen blokkeren

  Een burgemeester moet samen met de Commissaris van de Koning (CdK) een benoeming kunnen blokkeren als uit een integriteitstoets blijkt dat een kandidaat-wethouder een hoog risicoprofiel heeft. Met dit instrument kunnen burgemeesters hun taak als hoeder van de bestuurlijke integriteit iets beter waarmaken dan nu. Maar er moet meer gebeuren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu