of 59100 LinkedIn

Welke kansen en mogelijkheden biedt een zelfvoorzienende wijk?

Reageer

AfbeeldingAntea Group werkt aan een circulaire stad

Zelfvoorzienende gemeenschappen staan steeds vaker in de belangstelling. Mensen willen meedenken bij de ruimtelijke inrichting van hun lokale omgeving. De wens om energie lokaal op te wekken en (organisch) afval lokaal weer nuttig te gebruiken neemt toe evenals de behoefte aan meer lokale landbouwproducten. Een ander voorbeeld is de trend om klimaatbestendig te bouwen door hemelwater lokaal op te vangen om overbelasting van het riool en overstromingen te voorkomen.

Antea Group heeft onlangs samen met studenten van Saxion Hogeschool Deventer onderzocht welke kansen en mogelijkheden een zelfvoorzienende wijk biedt. De onderzoeksopdracht heeft zich op de thema's energie, water, klimaat en voedselvoorziening gefocust. De resultaten van het project zijn vastgelegd in een inspiratieboek waarvan het eerste exemplaar hiervan op 30 januari 2015 aan de Edese wethouder Leon Meijer is aangeboden. 

 

Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van het inspiratieboek aanvragen door een e-mail te sturen naar gijsbert.schuur@anteagroup.com.