of 59221 LinkedIn

Versnelde realisatie dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Reageer

AfbeeldingDe zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl voldoet op dit moment niet aan de veiligheidnormen en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015-2020 (HWBP). In verband met de aardbevingsproblematiek in de regio heeft waterschap Noorderzijlvest onlangs besloten de dijkverbetering versneld uit te voeren. Antea Group verzorgt het technisch en het contractmanagement.

Uit het Deltares onderzoek van januari 2014 naar de gevolgen van aardbevingen in Noord-Nederland blijkt dat een groot aantal waterkeringen een verhoogd risico op schade lopen. De ambitie van het waterschap Noorderzijlvest is om alle drie fases (verkenning, planuitwerking en realisatie) in 3,5 jaar af te ronden. Dit betekent dat de dijkverbetering eind 2017 gereed moet zijn.

 

Om deze opgave te realiseren is een IPM-team samengesteld, waarbij Antea Group verantwoordelijk is voor het technisch management als het contractmanagement. Daarnaast adviseert Antea Group waterschap Noorderzijlvest op het gebied van risicomanagement, planningsmanagement en vergunningen en (m.e.r.)procedures.

 

Het project zit op dit moment is de verkenningsfase. Eind 2014 moeten het bestuurlijke voorkeursalternatief en de scope van het project zijn vastgesteld.