of 59232 LinkedIn

Van Digitale Overheid naar Slimme Overheid

Reageer

Met de samenkomst en combinatie van ontwikkelingen zoals internet of things, big data, open data, wifi, cloud computing, datacenters, breedband, sensoring, 3D-printen e.d. ontstaat er een explosie aan gedistribueerde rekenkracht, waardoor steeds meer informatie steeds sneller beschikbaar komt. Filosoof Floridi spreekt in dit verband zelfs van de infosfeer in plaats van atmosfeer.

De overheid zelf denkt nog veelal in termen van klassieke informatiesystemen. Boeiend is dat deze ontwikkeling zich vooral lijkt te voltrekken bij gemeenten, zoals Amsterdam, Eindhoven en Assen.

De EU stimuleert deze ontwikkeling met fondsen en faciliteiten en binnen Europa is inmiddels een breed netwerk actief van steden die zich ontwikkelen als Smart City. Wij zien de ontwikkeling van Smart Cities als voorbode van Smart Government. Op alle domeinen en binnen alle bestuurslagen zal deze nieuwe technologie op de een of andere manier zijn intrede doen. Dit brengt voor overheden geheel nieuwe vragen mee. Welke mogelijkheden bieden deze nieuwe technologieën, hoe kunnen overheden dit inzetten voor een beter beleid? En wat betekent dit voor de wijze van opereren van de overheid? Daarnaast is het ook van groot belang om oog te hebben voor de mogelijke downsides van deze big data: bestaat er straks nog privacy of wordt dit de definitieve doorbraak naar een surveillancestaat? Hoe zit het met de veiligheid en kwetsbaarheid van de nieuwe infrastructuren? Wat betekent de verschuiving van grote systeemontwikkeling naar het gebruik van mobiele toepassingen en apps voor de doorontwikkeling en onderhoud van de Digitale Overheid.

PBLQ is nauw betrokken bij de ontwikkeling van onder andere Rotterdam en Den Haag als Smart City. Wij zien dat de overheid begint aan een nieuw hoofdstuk. De samenleving verwacht van de overheid dat deze zich ontwikkelt tot een smart government. Het wordt daarom tijd dat beleidsmakers niet alleen oog hebben voor de Digitale Overheid, maar ook de Slimme Overheid op de agenda zetten.