of 59232 LinkedIn

Succesvol ontwikkelen in de publieke ruimte: kunst met de grote K

Reageer

Afwaarderen, het huishoudboekje op orde, schadebeperking: ze waren voor ontwikkelende partijen, overheden en andere marktpartijen jarenlang bittere noodzaak. Gevolg: door veel integrale ruimtelijke plannen is een streep gezet. Inmiddels kunnen we voorzichtig vooruit te kijken. Maar hoe gaan we verder? Halen we oude plannen van stal of is het tijd om nieuwe richtingen te verkennen?

Terwijl ruimtelijke ontwikkelingen stagneerden, veranderde de wereld. Energietransitie, nieuwe woonwensen door vergrijzing, leegstand in de binnensteden. De urgentie om met deze nieuwe thema’s aan de slag te gaan, groeit met de dag. Dit vraagt om heldere keuzes. Houden we vast aan de doelstellingen van drie jaar geleden of maken we andere keuzes? Welk perspectief zien we en welke koers zetten we in?

 

Want, wat is een toekomstbestendige oplossing voor de grond die wie aankochten voor de woonwijk die nooit kwam? Hoe geven we een duurzame invulling aan leegstaande kantoorruimte, hoe verbeteren we de bereikbaarheid van onze steden? Wat doen we met onze binnensteden nu de middenstand vertrekt?

 

Nu er weer ruimte voor groei lijkt te ontstaan, kunnen we ons niet meer verschuilen achter de crisis en tijdelijke pleisters blijven plakken. Het is tijd om burgers en ondernemers duidelijkheid te bieden, zodat ook zij kunnen aansluiten bij nieuwe plannen. Of om met een nieuw gedachtegoed zoals de uitnodigingsplanologie te spreken: ‘Voor welk feestje nodig je wie straks uit?’

 

Neemt niet weg dat het oplossen van ruimtelijke vraagstukken om lef en creativiteit vraagt. In de afgelopen jaren is een nieuw palet aan ontwikkel- en samenwerkingsvormen ontstaan. Kleinschaliger, organischer. Meer gericht op gebruikers, minder op aanbod.

Daarnaast is de invloed en betrokkenheid van omgevingspartijen en stakeholders gegroeid. De onderlinge afhankelijkheid is groot, het afbreukrisico hiermee ook.

 

Succesvol ontwikkelen in de publieke ruimte is een kunst geworden. Samenwerking met afhankelijkheid als uitgangspunt, is essentieel. De omgeving als partner in plaats van hindermacht.

Deze kunst leer je niet in de schoolbanken, maar juist door te doen.

 

AfbeeldingOok onze rol als adviesbureau verandert. Uiteraard blijven techniek, wet- en regelgeving vaste waardes. Maar juist onze ruimtelijke specialisten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen steeds vaker een ‘linking pin’. Door het uitwisselen van kennis en best practices. Door netwerken en relaties aan elkaar te koppelen. Door omgevingspartijen, stakeholders en overheden bijeen te brengen.

 

Het is een nieuwe manier van denken en werken. Maar ze zorgen ook voor bijzondere initiatieven en oplossingen. Een duurzaam energielandschap in plaats van een woonwijk. Leegstaande kantoren die getransformeerd worden tot levensloopbestendige woningen. Sterkere binnensteden door cultuur, recreatie en winkelen te concentreren.

 

Kortom, het is tijd om vooruit te kijken. Wij zijn er klaar voor. U ook?

 

Henri Deelstra, Businesslijn directeur Ruimte, Antea Group

 

Discussieer mee via #anteagroup of stuur een mail naar henri.deelstra@anteagroup.com.