of 59250 LinkedIn

Strategisch omgaan met de digitale overheid start 10 november 2015

Reageer

Ga slim de nieuwe toekomst tegemoet

Dit kabinet legt de lat hoog voor de digitale overheid. In 2017 moeten namelijk alle overheidsdiensten digitaal zijn. PBLQ heeft voor u, als programmamanager, projectleider of adviseur voor de digitale overheid een driedaagse masterclass ontwikkeld om u behulpzaam te zijn bij het realiseren van uw doelstelling.

Resultaat
Na afloop van de training:
Heeft u inzicht in de politiek-bestuurlijke context die voor de eigen opdracht van belang is en kunt u deze ook herkennen
Heeft u inzicht in de eisen die worden gesteld aan het ontwerp van de digitale overheid en kunt u deze toepassen
Heeft u inzicht in de handelingsperspectieven die mogelijk zijn om de eigen opdracht te sturen en kunt u deze toepassen

Voor wie:
Programmamanagers, projectleiders, adviseurs en andere relevante professionals uit de publieke sector.

Inhoud
Deze masterclass belicht de volgende drie invalshoeken

Dag 1: Binnen welke politiek-bestuurlijke context opereer ik?
Dé digitale overheid bestaat niet. In politiek-bestuurlijke zin gaat het om een complex samenspel van actoren en programma's, met bijbehorende belangen. Een wereld van verschillende digitale overheden dus. Wat zijn de grote nationale en sectorale ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid? Hoe is de governance ingericht? Wat wordt de rol van de nationale coördinator digitale overheid? En alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is: Welke invloed heeft Europa als vierde bestuurslaag op de digitale overheid?

Dag 2: Met welke ontwerp-eisen moet ik rekening houden?
Vanuit de zijde van het Rijk is tot nu toe sterk het accent gelegd op het ontwikkelen van de infrastructuur voor de digitale overheid. De waarde voor burgers en bedrijven zit echter in de diensten die met behulp van die infrastructuur worden aangeboden. Deze diensten krijgen vorm in een afweging tussen klantvriendelijkheid, kostenvriendelijkheid en beleidsvriendelijkheid. Niet ieder aspect kan meestal volledig worden gehonoreerd. Hoe verloopt de trade-off, wat zijn daarbij do's en don'ts, en niet te vergeten: wat doen we met digibeten?

Dag 3: Hoe stuur ik de uitvoering van mijn eigen opdracht?
De digitale overheid krijgt vorm via opdrachten die worden uitgevoerd, met meestal aan de ene kant een beleidsmatige opdracht, en aan de andere kant een concreet project gebonden aan tijd, budget en kwaliteit. Welke spanningen brengt dit met zich mee voor opdrachtnemers? Hoe ervoor te zorgen dat complexe projecten voor de Digitale Overheid tot een goed einde worden gebracht? Wat betekent dit voor de relatie met de opdrachtgever?

Meer informatie en aanmelden: www.pblq.nl