of 59232 LinkedIn

Strategisch omgaan met de Digitale Overheid start op 3 maart 2015

Reageer

Ga slim de nieuwe toekomst tegemoet  

Dit kabinet legt de lat hoog voor de digitale overheid. In 2017 moeten namelijk alle overheidsdiensten digitaal zijn. PBLQ heeft voor u, als programmamanager, projectleider of adviseur voor de digitale overheid een driedaagse masterclass ontwikkeld om u behulpzaam te zijn bij het realiseren van uw doelstelling.

Resultaat

Na afloop van de training:
Heeft u inzicht in de politiek-bestuurlijke context die voor de eigen opdracht van belang is en kunt u deze ook herkennen
Heeft u inzicht in de eisen die worden gesteld aan het ontwerp van de digitale overheid en kunt u deze toepassen
Heeft u inzicht in de handelingsperspectieven die mogelijk zijn om de eigen opdracht te sturen en kunt u deze toepassen

Doelgroep

Programmamanagers, projectleiders, adviseurs en andere relevante professionals uit de publieke sector.

Inhoud

Deze masterclass belicht de volgende drie invalshoeken

Dag 1: Binnen welke politiek-bestuurlijke context opereer ik?
 Dé digitale overheid bestaat niet. In politiek-bestuurlijke zin gaat het om een complex samenspel van actoren en programma's, met bijbehorende belangen. Een wereld van verschillende digitale overheden dus. Wat zijn de grote nationale en sectorale ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid? Hoe is de governance ingericht? Wat wordt de rol van de nationale coördinator digitale overheid? En alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is: Welke invloed heeft Europa als vierde bestuurslaag op de digitale overheid?

Dag 2: Met welke ontwerp-eisen moet ik rekening houden?
 Vanuit de zijde van het Rijk is tot nu toe sterk het accent gelegd op het ontwikkelen van de infrastructuur voor de digitale overheid. De waarde voor burgers en bedrijven zit echter in de diensten die met behulp van die infrastructuur worden aangeboden. Deze diensten krijgen vorm in een afweging tussen klantvriendelijkheid, kostenvriendelijkheid en beleidsvriendelijkheid. Niet ieder aspect kan meestal volledig worden gehonoreerd. Hoe verloopt de trade-off, wat zijn daarbij do's en don'ts, en niet te vergeten: wat doen we met digibeten?

Dag 3: Hoe stuur ik de uitvoering van mijn eigen opdracht?
 De digitale overheid krijgt vorm via opdrachten die worden uitgevoerd, met meestal aan de ene kant een beleidsmatige opdracht, en aan de andere kant een concreet project gebonden aan tijd, budget en kwaliteit. Welke spanningen brengt dit met zich mee voor opdrachtnemers? Hoe ervoor te zorgen dat complexe projecten voor de Digitale Overheid tot een goed einde worden gebracht? Wat betekent dit voor de relatie met de opdrachtgever?

Werkvormen
Tijdens de masterclass werkt u met verschillende interactieve methodieken. Cursusmateriaal is beschikbaar via Moodle, een moderne e-learningomgeving. 
De mogelijkheid bestaat om eigen cases en vraagstukken in te brengen.
Voorafgaand ontvangen alle deelnemers een schriftelijke intake.

Docenten

Docenten zijn ervaren adviseurs en onderzoekers op het gebied van de Digitale Overheid.

Docenten die onder andere optreden zijn: Joop van Lunteren (voormalig DG Belastingen, associé bij PBLQ), Rob Kuipers (ABD Top Consultants), Richard van Breukelen (voormalig CIO bij de Belastingdienst en CFO bij Rijkswaterstaat, adviseur bij PBLQ) en Wolfgang Ebbers (hoogleraar eGovernment aan de UT Twente).

Tevens zal voor het topic rondom ontwerpen van de digitale overheid een spreker uit Denemarken worden uitgenodigd, gezien de vooraanstaande positie die dit land heeft op het gebied van ontwerp van Digital-by-Default overheidsdiensten.

Kijk voor meer informatie op de website.