of 59232 LinkedIn

Ruimte voor de Waal

Reageer

AfbeeldingAntea Group werkt mee aan 'Ruimte voor de Waal'

Bij Nijmegen wordt gewerkt aan een van de meest aansprekende projecten van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Antea Group maakt vanuit verschillende disciplines deel uit van de projectorganisatie die door de gemeente Nijmegen is opgetuigd om het contract met de aannemerscombinatie iLent te beheersen.

Extra capaciteit
Na een uitvoerige maatschappelijke discussie is door de landelijke politiek besloten om de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts te verleggen. Zodoende komt er ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

 

Ondersteuning
Antea Group ondersteunt het technisch team met constructieadvies over de kunstwerken, beoordelingen van verificatie- en validatieplannen, definitieve ontwerpen van de bruggen en invaarbeveiliging en de L-wand als onderdeel van de terug te leggen dijk. Daarnaast vervullen we de rollen van toetscoördinator en lead-auditor in het contractteam en zijn we betrokken op het gebied van ecologie.

Zo worden de toetsen op systeem, proces en productieniveau georganiseerd die bij de aannemer worden uitgevoerd. Het 'Ruimte voor de Waal' project is in 2013 gestart en zal tot eind dit jaar doorlopen.

 

Lees hier meer over het project en de rol van Antea Group.

 

Contactpersoon:

Martien Berk, Projectmanager Water
Telefoon: +31 (0)162 48 73 84, Mobiel: +31 (0)6 518 27 394, E-mail: martien.berk@anteagroup.com