of 59221 LinkedIn

Pilotproject Zaanstad - Een nieuwe vorm van aanbesteden

Reageer

AfbeeldingHoe kun je een wijk renoveren zonder bestek of tekeningen?  De gemeente Zaanstad is gestart met een pilot om dit te onderzoeken. De gemeente wil ervaring opdoen met een nieuwe vorm van aanbesteden. Antea Group neemt deel aan de pilot en heeft de renovatie van een jaren ’80 wijk nu overgenomen als resultaatverplichting.

Bij het vernieuwen van de riolering en wijkinrichting wordt het oorspronkelijke ontwerp niet aangepast. Dit zijn zogenoemde 1 op 1 projecten, waarbij geen bestek of tekeningen nodig zijn. De materialen worden vernieuwd, rekening houdend met de nieuwe standaard die door Zaanstad is opgesteld. Het hoofddoel is besparen op de interne organisatie.

 

Antea Group Realisatie maakte de uitvoeringstekeningen, stelde bodemadviezen op en heeft het totale werkplan ingericht. Het volledige proces duurde ongeveer acht maanden. Antea Group Realisatie heeft de renovatie vervolgens overgenomen als resultaatverplichting; daarbij onderzochten de partijen samen welke verantwoordelijkheden bij welke partij blijven én welke gegevens allemaal nodig zijn.

 

Als het pilotproject succesvol verloopt, wil de gemeente meer soortgelijke projecten meervoudig onderhands in de markt zetten.