of 59250 LinkedIn

PBLQ adviseert Logius met de digitale overheid

Reageer

PBLQ heeft een raamovereenkomst gewonnen bij Logius, de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van diensten en standaarden die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen.

PBLQ is hierbij penvoerder van een consortium bestaande uit Quint Wellington Redwood, TNO, FOX IT, SIG en Dunit. Zes op en top Nederlandse organisaties die elkaar vinden op kwaliteit, complementair zijn aan elkaar en een bewezen goed functionerende samenwerking hebben.

Meer dan 30 partijen hebben ingeschreven op deze Portfolio Adviesdiensten aanbesteding die uit meerdere percelen bestond. Met veel genoegen kunnen wij melden dat ons consortium de eerste plaats heeft behaald op een tweetal percelen! Te weten strategische organisatie- en ICT vraagstukken en IT benchmarking.

De gunning vond plaats op basis van een tweetal cases die op verzoek van Logius uitgewerkt dienden te worden. Uit het rapport over perceel 1, Strategisch organisatie- en ICT advies: "Inschrijver heeft een in totaliteit overtuigend Plan van Aanpak opgesteld. Uit het Plan blijkt met name dat Inschrijver zich duidelijk heeft verdiept in de casus en de situatie van Logius en op basis daarvan onderbouwde keuzes heeft gemaakt."

Het contract is ingegaan op 4 augustus en heeft een doorlooptijd van twee tot vier jaar. De nieuwe Portfolio Adviesdiensten is de opvolger van de voorgaande Portfolio Adviesdiensten mantel op basis waarvan PBLQ en TNO de afgelopen 4 jaar resultaatverplichte adviesdiensten leverden aan Logius.

Wij zijn er trots op dat wij Logius ook de komende jaren mogen blijven adviseren bij het beheren en doorontwikkelen van de digitale overheid.